inbjudan till föräldramöte

Det händer mycket i Täby Sim! Till hösten planerar vi förändringar i syfte att göra vår verksamhet bättre och våra simmare mer konkurrenskraftiga. Innan styrelsen fattar beslut den 26 maj vill vi gärna höra vad du som simmarförälder tycker och tänker. Det vi har på agenda att presentera är:

 • införandet av Simlinjen – vi beskriver vad det är
• ny och tydligare gruppstruktur i tävlingsverksamheten
• föräldraföreläsningar under hösten/Utvecklad föräldramedverkan

Därutöver får du veta lite om den planerade 40-års festen – boka redan nu 6 september från lunch till sena kvällen!

Datum:  21 maj
Tid:        17.00-18.30 (C1, C2, C3)
Tid:        19.00-20.30 (A, B1, B2 och B3)
Plats:     Hörsalen, Tibblegymnasium

Välkomna!

Anders Barnå                         Marie Eriksson
Ordförande                             Klubbchef