beslut om ny struktur i tävlingsgrupperna

Styrelsen har godkänt den nya nivåstrukturen i tävlingsverksamheten som kommer att gälla från och med hösstterminen 2014. Under vecka 23 kommer alla simmare som finns i grupperna C-A i dagens struktur få erbjudande om en plats i den nya strukturen.
För att läsa mer om de nya nivåerna klicka här.
För frågor och mer information, kontakta marie.eriksson@tabysim.se.