kneippbyn swim - pm

PM till Kneippbyn Swim finns nu i tävlings- och lägerkalendern, uppdaterad 2 juni.