Resultat - Digital inn

Vi vill tacka alla som hjälpte till under Digital Inn. Många fina resultat, glada simmare och väldigt fina priser från Digital Inn!
Resultaten kommer att läsas in i Octo under veckan men finns också i nedan:
Förmiddagsresultat, 50-bana
Eftermiddagsresultat, 25-bana