TräninGstider för JUL och NyÅR MASTERS

Datum               Tid                     Grupp
22 december   21.30 - 22.30   Tävling + Teknik2 
23 december   20.30 - 21.30   Tävling
26 december   18.00 - 19.00   Tävling + Teknik2
28 december   16.00 - 17.00   Tävling
29 december    21.30 - 22.30  Tävling + Teknik2
30 december    20.30 - 22.30  Tävling / Nyårspass !!!
  4  januari         16.00 - 17.00  Tävling
  7  januari         21.00 - 22. 00 Teknik2
  8  januari         20.30 - 21.30  Tävling
11  januari         20.30 - 21.30  Tävling

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter