Ny styrelse i Täby Sim

Efter konstituerande styrelsemöte har Täby Sim en ny styrelse som ser ut som följer:
Ordförande - Anders Barnå
Vice Ordförande - Håkan Persson
Vice Ordförande - Mats Lennerthson
Kassör - Sofie Jansson
Sekreterare - Helena Lingham
Ledarmot - Anders Forsberg
Ledarmot - Nina Junehed
Ledarmot - Hannu Pöllänen