Välkommen till TÄBY SIMs årsmöte!

Medlemmar i TÄBY SIM kallas härmed till ordinarie årsmöte torsdagen den 17 mars 2016 kl. 19.00 på Scandic Hotel, Näsby Park, Täby.
·      18.30    Lättare tilltugg och mingel
·      19.00    Årsmötesförhandlingar
Årsmöteshandlingar, motioner med svar, valberedningens förslag, med mera, publiceras på TÄBY SIMs hemsida under ”OM TÄBY SIM/ÅRSMÖTE” senast den 10 mars 2016.
 
Välkommen!
Styrelsen