Årsmöte 2016

Efter årsmötet är styrelsen vald enligt nedan:

Anders Barnå, omval, till ordförande för en tid av ett år.
Helena Lingham, omval för en tid av 2 år
Håkan Persson, omval för en tid av 2 år
Anders Forsberg, omval för en tid av 2 år
Kenneth Östlund, nyval för en tid av 2 år

Med ett år kvar i styrelsen:
Nina Junehed
Hannu Pöllänen
Mats Lennerthson