SDF - Simkampen

Följande simmare är uttagna att simma för Stockholm i Simkampen:
Cornelia Jerresand, 200 fr
Ellen Banestig, 100 ry och 200 ry
Jonas Al-Khalii, 200 me och 200 fj
Josef Al-Khalili, 100 fj och 200 fj
Smilla Malm, 200 br