Den nya simhallen

Simhallsprojektet i kommunen går framåt. Beslutsprocessen sker i många steg och väntas vara klar sommaren 2017. Byggstart i början av 2018. Givet ingen överklagan. Låt oss hoppas på premiärdopp hösten 2020.
När det gäller bassängstorlek känner vi idag att 25x50 är det alla är inställda på. Känns mycket bra. Hopptorn är i planen vilket ger ett djup på 3,8 meter på djupa delen. Ursprungligen talades om 1,1 m på grunda men vi har föreslagit 1,3 istället vilket nu utreds. Tänkt är ungefär 250 fasta läktarplatser med plats för lika många tillfälliga.
Som komplement till den stora har det skissats på en 25x15 meters bassäng med variabelt djup och som dessutom skall vara möjlig att dela i två. Vi förordar två bassänger istället - en likt den som finns idag och en lite mindre anpassad för rehab och babysim.
Just nu för vi dialog med projektet gällande utformning av kanslilokaler, tävlingssekretariat och för oss anpassade förrådsutrymmen. Nästa möte är den 20 oktober så efter denna dag vet vi ännu mer. Alla tankar och synpunkter är välkomna, gärna som svar på detta inlägg.
Vill du prova på "vårt" nya bad rekommenderas ett träningspass i Eskilstunas Munktellbad. Det är role model just nu!
/ Anders Barnå, ordförande