NYA StYRELSEN, VALBEREDNING OCH REVISORER I TÄBY SIM

Såhär ser nya styrelsen för Täby Sim ut! 

Vid årsmötet 2017 omvaldes Anders Barnå som Ordförande för föreningen för ytterligare en mandatperiod.

  • Vi välkomnade även in tre nya styrelseledamöter; Stefan Bolling (kassör), Caroline Magnusson (nytillsatt ordförande i Masterskommittén) och Anahid Gabrielsson.  
  • Att komplettera tidigare valda ledamöter Håkan Persson (vice ordförande), Nina Junehed (ordförande i Arrangemangskommittén), Anders Forsberg (ordförande Simkommittén) samt Helena Lingham (sekreterare).

Vid årsmötet valdes också sedvanligt Valberedning samt Revisorer:

  • Till ordförande för valberedningen valdes Karin Lundh Alin för ytterligare en mandatperiod tillsammans med Ahmed Al-Khalili och Rebecca Taylor
  • Till revisorer omvaldes Stellan Lundberg och vi välkomnar Joakim Banestig som ny revisor. Till revisorssuppleant valdes Matthias Seel
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter