ordförande har ordet

Vi närmar oss slutet av 2017 och det är en bra chans att summera vad som skett och samtidigt blicka framåt. För oss i Täby Sim är såklart våra verksamhetsresultat det absolut viktigaste. Uppenbara resultat i vår tävlingsverksamhet är mycket bra mästerskapsprestationer framförallt i sommarens Sum-Sim. Men även i de mästerskap där Masters har deltagit ser vi mycket goda resultat.  Vårt övergripande mål som klubb är att över tiden vara topp 10 i Sverige. Vi ser fram emot sammanställningen från simförbundet med tillförsikt. Ett annat verksamhetsmål som vi uppfyllt är att vi erbjuder över 3000 simskoleplatser. Det är lätt att ta för givet men något jag tycker vi skall vara oerhört stolta över, det ger oss rejäl påfyllning av ungdomar som är framtidens Täby simstjärnor.

Vårt kansli har under året förändrats ordentligt. När vår klubbchef lämnade oss i våras valde vi att inte direkt ersättningsrekrytera utan vi tog chansen att anpassa organisationen till den kommittéstruktur vi skapat. Till vår hjälp har vi och har haft Dennis Fredriksson. För Per, Erik, Johan och Agneta har förändringarna blivit att både göra saker annorlunda men också att leva med högre arbetsbelastning än tidigare. Vill passa på och skicka ett tack till er, framförallt för ert engagemang och er lojalitet mot föreningen och våra simmande ungdomar. Helt nöjda med organisationen är vi inte varför mindre justeringar är att vänta inför 2018.

Att arrangera tävlingar gör vi några gånger per år. Behovet av funktionärer är då stort. I syfte att dela börda jämnare har vi under året bestämt att alla simmar som från och med hösten 17 börjar i en Simiaden grupp skall ha en funktionär kopplad till sig. Funktionärskopplingen gäller sedan alla kommande år och i alla kommande gruppen och är en förutsättning för deltagande i verksamheten. På ett par års sikt innebär detta att vi kommer att nå målet om minst 120 funktionärer och därmed skall ingen måsta jobba mer än ett pass under en helgtävling.

Under 2017 har frågan om vår huvudsponsor varit uppe på beslutsbordet och vänt. Vi påbörjade utvärderingen redan 2016 och ganska snart utkristalliserade sig två tydliga alternativ. Länge upplevde vi det som ”jämt skägg” men när Dennis hjälpte oss se igenom de erbjudanden vi fått stod det klart att vår befintliga sponsor TYR drog det längsta strået. Med nya sponsor följer också att vi sjösatt en ny kollektion och vi har sagt att vi vill att alla simmare har vår nya klubboverall. Tyvärr förutsåg nog inte TYR mängden av beställningar som skulle komma från oss så jag vet att leveransen har dragit ut på tiden. Vi väntar även en egen webbshop från TYR som skall göra det lättare för oss att handla just de saker vi bestämt oss för att vi skall ha.

Simhallsfrågan är en långbänk under året. Vi inledde 2017 med att träffa samtliga politiker och tjänstemän i individuella möten. Till dessa möten hade vi tagit fram ett material där vi gav Täby Sims syn på utformningen av den nya simhallen. Ett material som tar sitt ursprung i den planerade tillväxten av såväl kommun som region.  Vår slutsats är att det utöver mer vattenyta även behövs mer flexibilitet. Därav att vi argumenterar för en 25X50 meters bassäng kompletterat av övningsbassänger. Kommunens politiker är helt på vår linje och det första förslaget som publicerades var en anläggning med 3 bassänger och ett mindre familjebad. Tyvärr visade den sig bli lite för dyr så nu finns ett bantat förslag, från 11 000 till 9 900 kvadrat stort. Bantningen har skett utan att det påverkat vattenyta. Bantning till trots, blir den anläggning av blir den ett jättelyft för kommunen. Det vi hoppas nu är att kalkylerna går att landa på de 402 mkr som är avsatta för bygget. Bantningsarbetet har lett till förseningar i projektet. Tidigast 2022 kommer vi att kunna premiärsimma. Moderaterna har sedan tidigare lovat beslut om ny simhall under denna mandatperiod. Jag vill tro att de inte kommer att svika detta löfte.

Konsekvensen av förseningen i arbetet med nya simhallen blir att kommunen tvingas till en insats för att utvärdera och säkerställa Tibblebadets drift till 2022. Vi har ju sedan tidigare ett löfte från Leif Gripestam att vi kommer att kunna simma där tills det nya badet är igång. Ett löfte som vi räkna med att Leifs efterträdare kommer att ärva.

Ett gott slut och ett gott nytt år!
 
Anders Barnå
Ordförande Täby Sim

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter