Årsmöte - 2018

Välkommen till TÄBY SIMs årsmöte!

Härmed kallas alla medlemmar i TÄBY SIM till ordinarie årsmöte.
Mötet hålls måndagen den 19 mars 2018, kl. 18.30 på Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4.

  • 18.30    Inskrivning
  • 18.45    Start årsmötesförhandlingar

Årsmöteshandlingar, motioner med svar, valberedningens förslag mm. publiceras på TÄBY SIMs hemsida, senast den 12 mars 2018.
 
Hjärtligt välkomna!
önskar Styrelsen

Dokument till ÅRSMÖTE 2018

  • Kallelse med förslag till dagordning                                          (se även Täby Sims Stadgar)
  • Dagordning årsmöte
  • Verksamhetsberättelse 2017
  • Revisionsberättelse 2017
  • Täby Sim Vill&Gör inklusive Budget för 2018
  • Motioner 
  • Valberedningens förslag