Kommitteer   

SimkommittÉn

Huvudfokus i kommitteen är att Svenska Simförbundets Simlinje följs inom Täby Sim samt framtidsfokus. Kommitteens sammansättning:

Anders Forsberg, ordförande
Håkan Persson
Karin Lundh Alin
Agneta Timbäck
Erik Gustavsson
Johan Mattsson
 

ArrangemangskommittÉn

Arrangemangskommitten ansvarar för våra tävlingar och sponsorer som tillhör själva tävlingen. Kommitteens sammansättning:
Nina Junehed, ordförande
Åsa Ericsson, tävlingsteknik
Rebecca Taylor
Jenny Nordén
 

MASTERSkommittÉn

Masterskommitténs huvudfokus är Masters Tävling
Kommittens sammansättning:
Caroline Magnusson, ordförande
(övriga ledamöters namn i nya Masterskommittén uppdateras efter kommande styrelsemöte)