Kommitteer   

BREDDkommittÉn

Breddkommittén har som mål att kontinuerligt utveckla både breddverksamhet för
barn, ungdomar och vuxna. Ambitionen är att ständigt växa och erbjuda verksamhet till fler medlemmar samt ha en god föreningsekonomisk kontroll och trygghet.
Kommitteens ledamöter är:


Anders Barnå, ordförande
Charlotte Loid
Robert Aspegårdh 
Agneta Timbäck
 

SimkommittÉn

Simkommittén har som mål att kontinuerligt utveckla tävlingsverksamheten, på såväl
bredd som elitnivå. Ambitionen är att Täby Sim skall vara en elitförening i utvecklingens
framkant med deltagande i Svenska Simlandslag på olika nivåer samt ha en god
föreningsekonomisk kontroll och trygghet. Simkommittén representerar Täby Sim i föreningen Svensk Elitsimning. Kommitteens ledamöter är:
 

Anders Forsberg, ordförande
Håkan Persson
Karin Lundh Alin
Erik Gustavsson
Johan Mattsson
Per Edelhom
 

ArrangemangskommittÉn

Arrangemangskommitten har som mål att arrangera föreningens externa tävlingsarrangemang.
Ambitionen är att ständigt utveckla dessa till bättre och mer besöka arrangemang
samt säkerställa en god ekonomi och avkastning för de externa arrangemangen.
Vid interna arrangemang har Arrangemangskommittén en vid behov stödjande roll.
Kommitteens ledamöter är:

Nina Junehed, ordförande
Åsa Ericsson, tävlingsteknik
Jenny Nordén, tävlingstrivsel 
Per Edelholm
 

MASTERSkommittÉn

Masterskommitténs huvudfokus är Masters Tävling.  Masterskommitténs har som mål att kontinuerligt utveckla mastersverksamheten, på såväl bredd som elitnivå. Ambitionen är att Täby Sim skall vara en elitförening på masterssidan i utvecklingens framkant med deltagande på nationella och internationella tävlingar på olika nivåer samt ha en god föreningsekonomisk kontroll och trygghet. Kommittens ledamöter är:

Caroline Magnusson, ordförande
Annica Åberg
Gunilla Rasmuson
Stefan Scherling
Tommy Aspegårdh