styrelsen

Styrelsens arbete
Täby Sims styrelse träffas 10-12 gånger per år. Styrelsearbetet leds av ordföranden. Beslut som fattas noteras i styrelseprotokoll som finns arkiverade på Täby Sim kansli.
Styrelsens uppdrag är att bereda frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete, representera föreningen i olika sammanhang och tillse att verksamhetens beslutade aktivitetsplan och budget följs.


ordförande & ORDF. BREDDKOMMITTÉN  
- Anders Barnå

Telefon:  070-935 10 63
E-post:   anders.barna@tabysim.se
Ordförande i Täby Sim sedan 2014. Simmar i Masters Teknik. Simmar gärna i sjö och hav.
 

VICE ORDFÖRANDE - håkan persson

Telefon:  070-787 23 17
E-post:   hakan.persson(a)tabysim.se
I styrelsen sedan 2014, simmar i Masters Tävling.
 

KASSÖR - STEFAN BOLLING

Telefon:
E-post:   stefan.bolling(a)tabysim.se
Invald i styrelsen vid årsmötet 2017. Har barn i tävlingsverksamheten och simmar själv i Täby Sim Masters
 

SEKRETERARE - helena lingham

Telefon:  070-426 40 83
E-post:   helena.lingham@tabysim.se
Sekreterare och ledamot av styrelsen sedan 2014. Har barn i tävlingsverksamheten och simmar själv i Masters Teknik. Har tidigare varit ordförande för Svenska Olympiska Kommitténs valberedning samt sekretetrare och internationell representant i styrelsen för Svenska Curlingförbundet.
 

ledamot & ORDF. SIMKOMMITTÉN - anders forsberg  

Telefon:  070-792 44 60
E-post:   anders.forsberg@tabysim.se
I styrelsen sedan 2014 och är ordföranden i Simkommittén, har barn i tävlingsverksamheten.
 

ledamot & ORDF. ARRANGEMANGSKOMMITTÉN
- Nina Junehed

Telefon:  072-220 03 54
E-post:   nina.junehed@tabysim.se
I styrelsen sedan 2015 och är ordföranden i Arrangemangskommittén, har barn i tävlingsverksamheten.
 

ledamot & ORDF. MASTERSKOMMITTÉN
- CAROLINE MAGNUSSON

Telefon:
E-post:   caroline.magnusson(a)tabysim.se
Invald i styrelsen vid årsmötet 2017 och är ordföranden i Masterskommittén. Har en son som simmat för Täby sim under 15 års tid. Har själv börjat simma för några år sedan och ingår nu i Täby Sim Masters Tävling. Tidigare bakgrund inom flera idrotter på nationell nivå och styrelsearbete inom föreningsverksamhet och näringsliv.
 

ledamot - ANAHID GABRIELSSON

Telefon:
E-post:   anahid.gabrielsson(a)tabysim.se
Invald i styrelsen vid årsmötet 2017. Har barn i tävlingsverksamheten.