Vi närmar oss slutet av 2017 och det är en bra chans att summera vad som skett och samtidigt blicka framåt. För oss i Täby Sim är såklart våra verksamhetsresultat det absolut viktigaste. Uppenbara resultat i vår tävlingsverksamhet är mycket bra mästerskapsprestationer framförallt i sommarens Sum-Sim. Men även i de mästerskap där Masters har deltagit ser vi mycket goda resultat.  Vårt övergripande mål som klubb är att över tiden vara topp 10 i Sverige. Vi ser fram emot sammanställningen från simförbundet med tillförsikt. Ett annat verksamhetsmål som vi uppfyllt är att vi erbjuder över 3000 simskoleplatser. Det är lätt att ta för givet men något jag tycker vi skall vara oerhört stolta över, det ger oss rejäl påfyllning av ungdomar som är framtidens Täby simstjärnor.

Vårt kansli har under året förändrats ordentligt. När vår klubbchef lämnade oss i våras valde vi att inte direkt ersättningsrekrytera utan vi tog chansen att anpassa organisationen till den kommittéstruktur vi skapat. Till vår hjälp har vi och har haft Dennis Fredriksson. För Per, Erik, Johan och Agneta har förändringarna blivit att både göra saker annorlunda men också att leva med högre arbetsbelastning än tidigare. Vill passa på och skicka ett tack till er, framförallt för ert engagemang och er lojalitet mot föreningen och våra simmande ungdomar. Helt nöjda med organisationen är vi inte varför mindre justeringar är att vänta inför 2018.

Att arrangera tävlingar gör vi några gånger per år. Behovet av funktionärer är då stort. I syfte att dela börda jämnare har vi under året bestämt att alla simmar som från och med hösten 17 börjar i en Simiaden grupp skall ha en funktionär kopplad till sig. Funktionärskopplingen gäller sedan alla kommande år och i alla kommande gruppen och är en förutsättning för deltagande i verksamheten. På ett par års sikt innebär detta att vi kommer att nå målet om minst 120 funktionärer och därmed skall ingen måsta jobba mer än ett pass under en helgtävling.

Under 2017 har frågan om vår huvudsponsor varit uppe på beslutsbordet och vänt. Vi påbörjade utvärderingen redan 2016 och ganska snart utkristalliserade sig två tydliga alternativ. Länge upplevde vi det som ”jämt skägg” men när Dennis hjälpte oss se igenom de erbjudanden vi fått stod det klart att vår befintliga sponsor TYR drog det längsta strået. Med nya sponsor följer också att vi sjösatt en ny kollektion och vi har sagt att vi vill att alla simmare har vår nya klubboverall. Tyvärr förutsåg nog inte TYR mängden av beställningar som skulle komma från oss så jag vet att leveransen har dragit ut på tiden. Vi väntar även en egen webbshop från TYR som skall göra det lättare för oss att handla just de saker vi bestämt oss för att vi skall ha.

Simhallsfrågan är en långbänk under året. Vi inledde 2017 med att träffa samtliga politiker och tjänstemän i individuella möten. Till dessa möten hade vi tagit fram ett material där vi gav Täby Sims syn på utformningen av den nya simhallen. Ett material som tar sitt ursprung i den planerade tillväxten av såväl kommun som region.  Vår slutsats är att det utöver mer vattenyta även behövs mer flexibilitet. Därav att vi argumenterar för en 25X50 meters bassäng kompletterat av övningsbassänger. Kommunens politiker är helt på vår linje och det första förslaget som publicerades var en anläggning med 3 bassänger och ett mindre familjebad. Tyvärr visade den sig bli lite för dyr så nu finns ett bantat förslag, från 11 000 till 9 900 kvadrat stort. Bantningen har skett utan att det påverkat vattenyta. Bantning till trots, blir den anläggning av blir den ett jättelyft för kommunen. Det vi hoppas nu är att kalkylerna går att landa på de 402 mkr som är avsatta för bygget. Bantningsarbetet har lett till förseningar i projektet. Tidigast 2022 kommer vi att kunna premiärsimma. Moderaterna har sedan tidigare lovat beslut om ny simhall under denna mandatperiod. Jag vill tro att de inte kommer att svika detta löfte.

Konsekvensen av förseningen i arbetet med nya simhallen blir att kommunen tvingas till en insats för att utvärdera och säkerställa Tibblebadets drift till 2022. Vi har ju sedan tidigare ett löfte från Leif Gripestam att vi kommer att kunna simma där tills det nya badet är igång. Ett löfte som vi räkna med att Leifs efterträdare kommer att ärva.

Ett gott slut och ett gott nytt år!
 
Anders Barnå
Ordförande Täby Sim

Läs hela inlägget »

Sommaren ser ljus ut för Täby Sim!

Nu går vi definitivt mot ljusare tider, och synnerhet i Täby Sim. Intresset för simidrotten och vår förening ökar ständigt med fler tävlingssimmare på alla nivåer och fyllda simskolegrupper. Det stora intresset är kul och ger fin energi i vår förening.
 
Vår ambition att kontinuerligt ge fler barn och ungdomar en möjlighet att bli simkunniga med välutbildade instruktörer skapar dessutom möjligheter till rekrytering av duktiga simmare på sikt. Redan nu ser vi tecken på det fina arbete som skett, under våren har föreningens ungdomssimmare i alla åldrar visat extra fin utveckling och inför sommarens Sum-Sim tävlingar reser vi med en rekordstor trupp från Täby Sim.
Bland våra junior- och seniorsimmare ser vi också fina framsteg och sommarens SM-vecka i Borås ser ut att bli mycket intressant.  
 
Våren har även inneburit ett roligt och utvecklande arbete på flera andra plan i föreningen vilket har tagit Täby Sim några kliv framåt i utveckling. För att tillsammans skapa en mer organiserad och stark förening med 2020 som målsättning startades en omorganisation i februari. Det arbetet har varit mycket lyckosamt och skapat ny och positiv energi i och kring föreningen. Det har också inneburit en större tydlighet kring vad vi behöver göra för att fortsätta utvecklas i framtiden. Som en följd av det arbetet anställdes Per Edelholm som ny Verksamhetsansvarig den första maj, en tjänst han kombinerar med sin tränartjänst. Även vår övriga personal kommer att ges utvecklande tjänster framöver, deras fina och gedigna arbete skapar stabilitet och trygghet i vår föreningen. Mer om organisationen och de nya tjänsternas inriktningar kommer att presenteras på hemsidan vid uppstarten i augusti.
 
Just hemsidan är värt att nämna, framöver kommer ett stort arbete att göras kring föreningens hemsida. Det faktum att vi har haft hela fyra olika hemsidor tidigare har gjort det lite utmanande att kontinuerlig utveckla dem. Så framöver kommer vi att bygga all föreningens information kring en hemsida som navet i vår information, och om allt flyter så fint som det övriga arbetet i Täby Sim just nu står den färdig vid uppstarten i augusti. På hemsidan kommer man som medlem även att kunna ta sig direkt till vår nya webbutik som vi tillsammans med vår märkespartner TYR kommer att starta upp i sommar. I webbutiken kommer man att kunna köpa hela Täby Sims snygga klädkollektion och simdräkter, alltid till fina 20% rabatt. Och givetvis även kunna handla från TYR´s övriga fina sortiment till samma rabatt.Just samarbetet med TYR är vi mycket glada över att ha förnyat, de är en stark partner i utvecklingens framkant som garanterar alla medlemmar bra och snygga simprodukter till bra priser.
 
Mycket har som sagt hänt under våren, men de största och mest spännande förändringarna ligger i framtiden, både inför sommaren och hösten. Men även på lite längre sikt. Simhallsfrågan börjar komma till sitt avslut och med största sannolikhet kan vi se fram emot en fantastisk simanläggning med 10 banors 50:a runt 2020. En anläggning som kommer att ge föreningen nya fina möjligheter att växa vidare i på både bredden och toppen. Vi har mycket goda och utvecklande diskussioner med kommunen kring både placering och utformning.
 
Men innan den står klar har vi några spännande år med fortsatt utveckling att jobba vidare med på Tibblebadet. För även om dagens utrymme inte ger oss möjlighet att växa särskilt mycket kan vi höja vår kvalité på alla nivåer.Ett exempel på kvalitetshöjning kan nämnas vårt uppskattade arrangemang Scandic Täby Invite Tyr för en månad sedan där drygt 2200 starter simmades med mycket goda resultat som följd.
En extra stor eloge till vår Arrangemangskommitté som tillsammans med personalen och övriga som deltog lyckades arrangera en så fin tävling. Till nästa år hoppas vi kunna utveckla tävlingen ännu mer.
Men till det krävs engagemang från oss alla, vi behöver fler energiska och hungriga personer som hjälper till kring våra arrangemang som är så viktiga ur både sportslig och ekonomisk synvinkel.
 
Glad sommar!
Anders Barnå
Ordförande

Läs hela inlägget »

Våren är här och med är tävlingssäsongen i full gång!
De äldre av våra ungdomar siktar nu mot sommarens mästerskap.
Vår ännu lite äldre simmare (på pappret) hade sitt mästerskap i helgen. Ett SM där våra Masterssimmare tog ett antal skalper och placerade sig på en mycket fin andra plats efter Neptun. Förra årets 4:e plats halverades alltså. Stort grattis till er alla som bidrog!
 
Måndag den 20:e mars, genomförde vi Täby Sims ordinarie årsmöte.
Ett möte som både skall stänga det gamla året och samtidigt lägga grund för det nya. Att stänga året gjorde vi med blandade känslor. Mycket har hänt i vår förening under året som gått. En konsekvens blev ett ekonomiskt utfall som avvek rejält från det planerade. Dessbättre har vår förening mycket ansamlade resultat sedan tidigare år så det är ingen fara.
Men ser vi framåt så behöver vi förändra för att komma tillbaka till en acceptabel resultatnivå.  Att skapa en plan för detta är det första som nya styrelsen tar tag i. Vi har en i grunden sund verksamhet men har tappat fokus på våra kostnader. Många bäckar små är ett talesätt som stämmer väl in här. Nu behöver vi ifrågasätta sådant som kostar och agera smartare. Jag är övertygad om att det räcker för att vi skall svänga skutan rejält.
 
Under årsmötet sa vi tack till Mats Lennerthson och Hannu Pöllänen 
Bägge har under sin tid i styrelsen visat både stort engagemang och fint hjärta för Täby Sim. Därtill har de två varit kul att samarbeta med er i styrelsen. Under årsmötet valdes Anahid, Carolina och Stefan in som nya ledamöter. Ska bli väldigt kul att få hjälpa er in i uppgifterna och se vad vi kan åstadkomma tillsammans.
 
Till vårt årsmöte kom en motion
tyvärr kom den in för sent vilket gjorde att den inte kunde behandlas som en motion. Vi valde att ta med den på agendan som en övrig fråga.
Har nu i efterhand förstått att denna motion upprört en del känslor, framförallt har det spekulerats i vem i styrelsen det är som ligger bakom. Förslaget är att styrelsen skall arvoderas.
Då den inte kunde behandlas som motion förrän nästa år har styrelsen inte uttalat sig men jag kan säga att vi alla blev tagna på sängen. För mig personligen handlar mitt engagemang i Täby Sim om att jag tycker det är stimulerande och roligt. Att människor med olika bakgrund möts och jobbar ideellt för sitt intresse tycker jag är fantastiskt. Så vill jag att Täby Sim skall fortsätta vara. Och jag tror att det är vägen att få fler att vilja vara med och bidra.
 
Under hösten har vi haft mycket kontakt med kommunen i simhallsfrågan.
Efter informationsmötet i mitten av mars där vi officiellt fick en mycket fin anläggning presenterad är det tyst. Vi förstår att det pågår kalkylering och förberedelser inför beslut. Fritidsnämnden får frågan för avgörande i slutet av april och Kommunstyrelsen säger sitt i slutet av maj.
Vår linje är och har hela tiden varit att det som det växande Täby behöver är en bassäng som är 50 & 25 meter (och inget annat). Vårt öra ligger mot rälsen och behöver kommunen hjälp på något sätt finns vi här.


Anders Barnå, ordförande

PS Kommentera och tyck gärna till anders.barna@tabysim.se DS.
 

Läs hela inlägget »

Nytt år och nya utmaningar. Som du säkert redan hört och/eller sett så har det skett förändring i vår bemanning. Vi har kommit överens med Marie Eriksson att gå skilda vägar efter 4 år. Vill ta tillfället i akt och tacka Marie för det som har varit och önska henne all lycka i framtiden.

Att Marie lämnar oss sker inte utan att det märks. Det som känns tryggt och bra är att vi har en kunnig och mycket engagerad kärna bestående av Agneta, Erik och Johan. Till denna kärna har vi just fört Birgitta Norr. Birgitta är hos oss i samarbete med Arbetsförmedlingen och tanken är att hon skall agera first-line samt vara administratör. Med first line avses att det är hon som möter dig i telefon och när du mailar kanslimailen. Birgitta är också den som med stöd av Sifferkontoret och Kansliet sköter bokning, fakturering och betalning. Ungefär samtidigt med Birgitta anslöt även Per Edelholm. Per har en gedigen sim bakgrund, först som simmare i Polisen och därefter som ledare och tränare i både Polisen och i Neptun. Nu är det Täby som gäller, vilket vi uppskattar stort, samtidigt som han pluggar vid Malmö Högskola. Härligt att både Per och Birgitta är ombord!

Men åter till att Marie lämnar och att det kommer att märkas. Så kommer det att bli en stund i både stort och smått. Huvudfokus är att våra simmare skall få det som de behöver. Skulle du märka något så ber jag dig ha lite överseende och tålamod. Och jag ber dig att berätta vad det är du ser och har upplevt. Du kan göra det till mig eller någon annan i styrelsen, till någon av våra anställda eller så berättar du för Dennis Fredriksson.

Dennis, ja ännu ett nytt namn och nytt ansikte. För dig som är i sim svängen säger jag, ja det är han. Tidigare klubbchef i Uddevalla och numera projektledare för Svim Open mm. Dennis kommer nu även att bistå oss under en period. På deltid och på distans skall tilläggas. Dennis uppdrag är dels att agera klubbchef och leda kansliets dagliga arbete och dels att tillsammans med personal och styrelse staka ut riktningen framåt. Vi är idag inte säkra på att det är en ny klubbchef vi behöver. Jag ser mycket fram emot samarbetet med Dennis.

Inom styrelsen har vi just nu utöver att hantera allt som uppkommit när Marie försvunnit fokus på vårt kommande årsmöte. Måndag den 20 mars är det dags. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar hoppas vi kunna lämna dagsfärsk info om status i simhallsprojektet. Skriv redan nu in det i din kalender, det känns viktigt att vi blir många som ses på Scandic den kvällen.

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att sträcka på mig och bli lite stolt, Täby Sim är Sveriges 8:e bästa simklubb. En förbättring med 6 placeringar sedan förra året. Vi gör mycket rätt, tack!

Anders Barnå, ordförande

PS Kommentera och tyck gärna till anders.barna@tabysim.se DS.

Läs hela inlägget »

Spännande tider i vår kära förening Täby Sim. I fredags passerade jag Eriksdalsbadet och hämtade upp en nöjd simmare efter genomfört 50-manna. Bra jobbat till alla som vara med som såg till att bärga en andra plats. Kul att vi som föreningen kan mobilisera så många duktiga simmare. Lite extra kul att 50-manna även får många tidigare Täby simmare att dra på sig simglasögonen igen. Hoppas att det gav mersmak – 18 december är det ju dags för årets höjdpunkt KM och där är det gott om plats i bassängen.

Kul i lördags var att vi genomförde vår första föräldrautbildning. Jag och Nina Junehed hade förmånen att under en halvtimme få dela med oss lite av vad styrelsen gör och prioriterar. Bakgrunden till föräldrautbildningen är att vi har på tok för få funktionärer. Dagsnoteringen är runt 40 vilket medför orimlig belastning vid större tävlingar. Vi har målsatt att vi i ett första läge skall nå 80 aktiva funktionärer för då kan vi klara en två dagars tävling utan att någon behöver göra mer än ett pass. Inför 2017 höjer vi ambitionsnivån ytterligare då vi säger att alla simmare från Simiaden och uppåt skall ha en funktionär knuten till sig. Att utbilda sig till funktionär är ett mycket bra sätt att bygga kunskap om simning och på så sätt bli mer delaktig i sitt barns intresse. Därtill lär du känna många andra föräldrar vilket ökar värdet på din läktartid. Och du bidrar till att bygga vår fina förening.

Många funktionärer kommer vi att behöva hösten 2020 när nya simhallen slår upp portarna. Kommunens projektgrupp är i full gång och de stämmer av sitt arbete på månadsbasis med oss i Täby Sim. Känns riktigt kul att vi fått detta förtroende och det känns som vi gör en bra insats. Igår tog vi del av en ritning som sannolikt visar hur det nya badet kommer att se ut. I denna version med sekretariat, fin placering av vårt kansli och rum för landträning. På bassängfronten är det såklart fortfarande 50x25 som gäller. I mitten på februari skall den detaljerade kalkylen finnas framtagen och förhoppningsvis tas beslut i kommunfullmäktige i maj.

Ha en fin förvinter!
Anders Barnå

Läs hela inlägget »

Äntligen händer det, vår nya simhall har fått fart på riktigt. Tidplanen säger att beslutsprocessen är i mål sommaren 2017 och vad jag förstår kan sedan spaden sättas i jorden. Platsen där den är tänkt att ligga förbereds och samråd är igång. Tisdagen den 4 oktober är samrådsmöte på Kommunhuset utlyst. Där kommer du att träffa mig och delar av styrelsen. Bra om fler kommer och förstärker Täbys Sims budskap. Sen hoppas vi bara att ingen överklagar planen.

Att Täby behöver en ny simhall har många varit överens om länge. Men ändå har så lite hänt. Frågan har så klart varit på agendan många gånger i Täby Sims styrelse. När 2016 stod för dörren valde vi att aktivera oss ännu en gång. Denna gång tog vi fram ett enkelt och översiktligt material. Ett material som tar sin utgångspunkt i kommunens utvecklingsplan kommande 30 åren, beskriver simning som både livsviktig och livsvarig bra aktivitet för kommunens medborgare och avslutas med våra tankar om hur en bra simhall bör utformas. Vårt material har presenterats för och överlämnats till samtliga berörda politiker och tjänstemän.

Är det därmed Täby Sim förtjänst att simhallsfrågan tagit sådan fart. Det vill jag inte påstå men kanske vi drivit på. Det vi däremot har lyckats är att få vårt material och därmed våra synpunkter att fastna.

Huvudpoängen är att Täby Kommun behöver en huvudbassäng som är 25X50 meter. Inte bara för att vi som simklubb vill det utan därför att det är bäst för Täbys invånare. Allt vi hör och ser nu pekar på att kommunen tagit fasta på våra argument. Nästa fråga gäller djupet och här planeras för i stort sett samma kurva som i befintlig bassäng dvs 3,8 m i ena änden och 1,1 m i andra. I de diskussioner vi för med kommunens tjänstemän kommer vi att argumentera för 1,3 m som minsta djup. Lite bättre vid voltvändning men ändå inte så djupt att det inte går att familjebada eller ha simskola där.

Täby Sim är i högsta grad involverade i det arbete som pågår både bland politiker och tjänstemän. Vårt senaste möte med projektgruppen handlade om många detaljer kring vår verksamhet i hallen. Vi kommer att återses i slutet av oktober för att gå igenom ritningar och diskutera lösningsförslag.
Som medlem och simintresserad vill jag att du skall känna dig trygg med att Täby Sim agerar med kraft i frågan. Och vi får fint gehör från kommunens politiker och tjänstemän.
Hör gärna av dig med frågor eller funderingar.

Anders Barnå
Ordförande Täby Sim

PS Föreningen respresenteras i dialogen med kommunen av mig, Håkan Persson, Mats Lennerthsson och Marie Eriksson DS
 
 
 
 

Läs hela inlägget »

Ordförande har ordet
Hösten är här och med den en ny säsong i vår verksamhet stora och fina verksamhet. Sommarens mästerskap är genomförda och kan summeras. Många fina individuella prestationer, både i form av placeringar och i form av många personliga rekord. Att prestera sitt bästa när det gäller som mest känns det som vi kommit långt med. Lite otur med sjukdom och Daniel Räisinen på EJM under mästerskapen skapar osäkerhet kring om vi når vår vårt mål att vara topp 10 på simförbundets årsranking. Vi lär få se …

För Daniel Räisinen vill jag lyfta på hatten och säga stort grattis till uttagningen från Simförbundet att ingå i deras Utmanarprogram. Ett stort steg även för oss som föreningen och för alla som bidragit i Daniels utveckling.

Att genomföra tävlingar är en viktig del i föreningens verksamhet. För att genomföra tävlingar behöver vi funktionärer. Idag har vi ett 40-tal utbildade vilket är på tok för få för en förening av vår storlek. För att nå vårt mål att kunna genomföra en stor två dagars tävling där en funktionär inte behöver göra mer än ett pass behöver vi minst dubbla antalet. Vägen att nå målet är att vi vill att det till varje simmare i Simiaden och uppåt skall finnas en tävlingsfunktionär knuten. Antalet utbildningstillfällen kommer att bli fler och vi inleder med en föräldrautbildning nu redan i oktober. Viktigt att påpeka är att det inte krävs egen simvana, du får den utbildning du behöver. En bonus är att du får bättre insikt i vad ditt barn gör och att du blir ett bättre bollplank på hemmaplan.
Den vanligaste frågan jag får är – hur går det med nya simhallen. Efter en hel del lobbande under våren ser vi nu resultat. Kommunen är i full gång i arbetet och Täby Sim finns med som en viktig part. 50 x 25 meter blir den stora poolen vilket är det vi argumenterat för. Beslut under hösten är att vänta.

Under våren har vi i förening aktiverat tre kommitteer, Simning, Arrangemang och Sponsor. Samtliga tre kommittéer har plats för fler ledamöter så är du nyfiken kan jag hjälpa dig med kontakt. I syfte att frigöra mer resurser till verksamheten kommer vår ekonomi skötas av Sifferkontoret. Elins roll förändras så att hon kommer att agera first-line dvs var den som vi medlemmar primärt vänder oss till med frågor, bokningar mm. Kansliet har idag en viss försäljning, vi jobbar på att flytta den till någon butik i centrum. Tyvärr är vi inte i mål vilket gör att vi just nu får ha överseende med att vårt sortiment är begränsat.

Avslutningsvis vill jag hälsa Jesper Svensson välkommen som deltidsanställd i vår verksamhet. Jesper är triatlet med långt förflutet som både simmare och tränare i Uddevalla Simsällskap. Utöver tid på kanten kommer han att fokusera på landträning.

Vi ses på kanten!
Anders Barnå
 

Läs hela inlägget »

Avslutningstider – skola efter skola stänger för sommaren och ger sina elever tid och utrymme att fokusera på sig själv och sina intressen. Juni är även för oss simmare en avsluts- och examensperiod i och med att mästerskapen i månadsskiftet juni och juli. Det känns kul och stort att konstatera att vi 2016 mönstrar vår bredaste trupp på många år till Sum-Sim. Dessutom en trupp som känns mycket väl förberedd. Att vi därutöver får se Daniel Räisinen representera Täby Sim och Sverige i EJM är stort. Uttagen som landslagstränare är vår egen Johan Mattsson. Stort också att Therese Alshammar blev uttagen till OS i Rio, hennes 6:e.
Vår Masters verksamhet fortsätter sin fina utveckling. Med guldregnet från Masters SM och en mängd SM poäng till klubben i ryggen fick vi se många fina prestationer både individuellt och i lag på Masters EM i London. Dessutom uppmärksammat i vår lokaltidning. Stort grattis till Er alla!

Från styrelsens sida har vi under våren lagt en hel del tid Täby Kommuns nya simhall. Eller rättare sagt vägen fram till en. Vi har träffat samtliga inblandade politiker och tjänstemän i syftet att påverka både utformning och tidplan. Responsen har varit mycket positiv och i veckan såg vi ett första resultat – i kommunens skisser finns nu den 50X25 meters bassäng som vi drivit. Beslut skall fattas i september och tron är att vi simmar sommaren 2019. Det som kan stjälpa tidsplanen är om någon överklagar …

Med stor trupp på årets mästerskap ser vi en spännande framtid för föreningen med fler elitsimmare. Elitverksamhet kostar pengar och därav att vi nu går vidare i vårt arbete och fokuserar mer på näringslivsrelationer och sponsring. Kanske du som läser detta har tankar och idéer om både vad och hur vi skall göra – dela dem gärna med mig.  Sponsring av föreningen kommer ofta via föräldrar som driver egna företag eller föräldrar som kan få sin arbetsgivare se värde i att stötta Täby Sim. Sponsring kan med fördel ske via produkter som föreningen har behov i verksamheten.
Vårt engagemang på Ängsholmsbadet fortsätter även denna sommar. Utöver kiosk och simskola kommer vi även att hjälpa Täby Kommun som badvärdar. Som badvärdar kommer vi att se våra äldre simmare.

Förra månaden när jag skrev tog jag upp våra nystartade kommittéer. Simkommittén som ansvarar för hela vår simverksamhet, från simskola till elit, Arrangemang och Sponsor. Kul med all respons och att vi denna väg fick fler kommittémedlemmar. Plats finns för fler, ett utmärkt och roligt sätt att utföra sin Föräldramedverkan.

Vad tycker du om Täby Sim just nu, är vi på rätt väg?

Anders Barnå

Läs hela inlägget »

Vill inleda med ett stort grattis till våra Master simmare som vid SM i Helsingborg även i år simmade in Täby på en fin 4:e plats. Vägen dit gick genom många fina individuella prestationer, bland annat ett europarekord i lagkapp. Skall bli kul att se vad ni kan ställa till med på Masters EM i London om två veckor.

I helgen som kommer blir det full fart i Tibblehallen – 2016 års upplaga av TYR Challenge går av stapeln. I skrivandes stund har vi över 2000 anmälda individuella starter och över 40  lagstarter. Kul och något vi skall vara mycket stolta över. Efter TYR kommer vi att arrangera ännu ett stort tävlingsarrangemang – UGP. Att simma 50-meters bassäng vet vi är uppskattat i resan mot att kvalificera sig till årets mästerskap. Vi räknar alltså med en hel del starter även här.

Vår hösttävling, förra året Svim of hope, är just nu på planeringsbordet. Förra året genomförde vi den som en knattetävling. Visade sig att knattetävlingar i andra simhallar lyckades locka den stora volymen simmare. Vi är därför just nu öppna för att hitta en annan inriktning på tävlingen – skall vi tävla så vill vi ju ha många tävlande. Idéer mottages gärna.

Att vara en av Sveriges 10 bästa simklubbar är vårt mål. En viktig komponent för att nå detta mål årligen en bred bredd. Vårsimiaden har vi valt som vår ”mätare”. Efter årets kvalificeringstävlingar kan vi summer 113 finalplatser och nästa bästa klubb i Stockholm. Ett annat spännande sätt att se på vår verksamhet är att konstatera att vi under våren haft cirka 110 simmare på läger.

Ett kul nytt inslag i vår verksamhet är den satsning vi gör på mästerskapen i Open Water. Går av stapeln i Norrköping den 11 jul och innehåller Sum-sim, J-SM och SM. Jag hoppas att vi får många tävlingssimmare prova denna tävlingsform.

I närtid rullar vi igång en simkommitté under ledning av Anders Forsberg. Simkommittens uppgift kommer att vara att stötta vår anställda simlinjeansvariga och bidra till att vi fattar kloka simrelaterade beslut och samtidigt avlasta vår klubbchef. 
Vi går även igång med en arrangemangskommitte under ledning av Nina Junehed och en sponsorskommitte under ledning av Hannu Pöllänen.
Mer info kommer, vill du vara med redan från början så är det bara att kontakta mig eller respektive ansvarig. Kommittéerna är viktiga för att ge utrymme för oss föräldrar att kunna engagera oss och påverka. Samtidigt skapar det möjlighet att avlasta och fokusera våra anställda medarbetares insatser.

Läs hela inlägget »

Årets årsmöte är genomfört. Styrelsen fick sin ansvarsfrihet för 2015. Mål och budget för 2016 lades fast. Stort tack till Bengt Olsson som traditionsenligt ledde oss genom förhandlingarna och tack till er övriga som var med och röstade.

Under mitt inledningsanförande valde jag att fokusera på den fråga som kanske är mest aktuell för oss alla just nu – Täby Kommuns nya simhall. Under årets inledande månader har vi från styrelsen, tillsammans med klubbchefen, träffat politiker och tjänstemän som på olika sätt är inblandade i frågan. Samtliga möten har varit mycket positiva och de känns uppskattade. Med oss till alla möten har vi haft ett material där vi betonar simningens roll som både livsviktig och livsvarig, vi presenterade Täby Sim idag och vi har berättat vad vi anser att ett framtids säkrat bad i Täby bör innehålla. Vi vet att Täby kommun kommer att växa och vi är lite oroliga för att tjänstemännen inte riktigt tar höjd för hela den tillväxten i sin dimensionering. Viktigt för oss i alla kontakter har varit att inte agera särintresse och driva enbart Täby Sims frågor, utan att bidra med våra erfarenheter så att alla Täbys invånare får den simhall vi är värda och behöver. 2018 och de kommande 30-40 åren.

Vårt kanske viktigast verksamhetsmål är att vara topp 10 klubb på simförbundets årliga ranking. För att lyckas med detta behöver vi prestera på Sum-Sim, Junior-SM, SM och Masters-SM. 2015 landade vi på en 14:e plats, något vi självklart inte är nöjda med men som går att förklara då våra bästa simmare fokuserade på landslagsuppdrag istället för mästerskapen det året.

Vi har idag en relativt ung elit, en elit som vi anser är mycket utvecklingsbar. Att bistå simmarna i den utvecklingen kommer att kosta pengar. Mer pengar än idag. Därav tog årsmötet ett beslut att för första gången på nästan 10 år justera medlemsavgiften för det kommande året. Justeringen sker från en ganska blygsam nivå men kommer ändå att tillföra Täby Sim över 100 000 kronor. I syfte att stärka föreningens intäkter kommer styrelsen under året öka sitt fokus på näringslivssamarbete och sponsorer samt att tillföra ytterligare 300 platser i simskolan.

Bland våra mål finns också ett samarbete med Vallentuna Kommun som vi hoppas skall ge verksamhet och intäkter från 2017.

Täby Sim är en ideell förening. Vi har i och för sig 5 heltidsanställda och ett 80-tal fantastiska arvoderade tränare - men det räcker inte. För att utveckla verksamheten och göra den än bättre och roligare, är ett mål att få se fler föräldrar engagerade. Ett bra sätt att engagera sig som förälder är att bli tävlingsfunktionär. Funktionärsutbildningen är också ett utmärkt sätt att bli ett bättre bollplank till sin simmande son eller dotter. Årets mål är att fördubbla antalet tävlingsfunktionärer från dagens ca 40 till 80. Med 80 aktiva funktionärer kan vi genomföra tävlingar utan att någon behöver jobba mer än ett pass. Vi tror det gör funktionärsjobbet roligare och lite lättare. Jag är säker på att du kommer märka av att Agneta Timbäck engagerar sig hårt i frågan.

Anders Barnå
Ordförande Täby Sim

Läs hela inlägget »

Ordförande har ordet

Anders Barnå