UTSKOTT

PERSONALUTSKOTTET

Personalutskottet har som mål att kontinuerligt säkerställa arbetsmiljö, trivsel och
kompetensutveckling hos de anställda. Personalutskottet är även kontaktorgan för
Verksamhetsansvarig samt för respektive ansvarig för Simkommittén och Breddkommittén gällande
personalfrågor såsom sjukskrivningar, semestrar eller ärenden av mer personlig
karaktär. Personalutskottet är Täby Sims ansvarig för kontakt med Arbetsgivaralliansen och andra
myndigheter avseende de anställda.

Personalutskottets ledamöter är:

Anders Barnå
Anahid Gabrielsson