Allmänna villkor

Bekräftelse på bokning / Kallelse
När du bokar en kurs hos Täby Sim skickas alltid en bekräftelse/kallelse via e-post till dig.  
Väljer du att betala med postfaktura mot en fakturaavgift på 50 kr skickar vi en faktura med kursinformation hem till dig ca en vecka före kursstart. 
Om kursavgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. 
Om betalning ej sker efter påminnelse kommer ert deltagande i kursen att stoppas. 

Ev avbokning
Alla eventuella avbokningar eller önskemål om byten skall ske via e-post.

Avbokning mer är 10 dagar innan kursstart är avgiftsfritt.
Plats som bokats och avbokas via e-post senare än 10 dagar innan kursstart debiteras med 200:-.
Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter första erbjudna kurstillfället debiteras med halv kursavgift samt medlemsavgift i förekommande fall.
Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter andra erbjudna kurstillfället debiteras med hel kursavgift samt medlemsavgift i förekommande fall. Vid avbokning pga sjukdom/skada där läkarintyg kan uppvisas återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar de missade tillfällena.


Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är färre än 5 st. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer samt vilken verksamhet du deltar i hos oss.
Uppgifterna använder vi också för att återsända information. Om ni vill avböja fortsatt information, skriv till oss.