förskola

Täby Sim och Täby kommun erbjuder tillsammans en intensivsimskola för förskolegrupper (6-åringar). Simskolan är tre gånger i veckan, tisdag, torsdag samt fredag, under tre veckor tid.

Målet med simskolan är att barnen framförallt ska lära sig vattenvana samt att barnen får testa på hur det känns att hamna i vatten med kläder och räddningsväst. De får också lära sig badvettsreglerna för att veta hur man uppträder i och vid vatten.
 

Skolsim

Simning är en av färdigheterna som finns angivna i kursplanen för Idrott och hälsa. Barn ska lära sig att tycka om vatten och känna sig trygga i vattnet. Dessutom är det både roligt och livsviktigt!

I årskurs 1-3 ska simning finnas med i undervisningen och leda till att eleverna får grundläggande vattenvana. I årskurs sex ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge, samt ha kunskap om badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Eleven ska också kunna använda livboj och förlängda armen.

Vid simning i skolan handlar det många gånger om stora grupper. Dessutom har eleverna ofta vitt skilda förkunskaper, vilket ställer stora krav på simundervisningen. Detta innebär också att vissa elever inte når kursmålen. Här kommer Täby Sim in!

Sedan ett antal terminer tillbaka erbjuder Täby kommun och Täby Sim tillsammans extra simundervisning för dessa elever med målet att alla elever ska klara kursmålen. I dagsläget bedrivs denna verksamhet tisdag-fredag under hela läsåret, och erbjuds elever i årskurs 1-9.

Idrottslyftet

Täby Sim visar upp och låter elever prova på simträning och vad det innebär under skoltid. Beroende på årskull och förskunskaper anpassas träning så att alla ska kunna vara med. Förutom att det är otroligt roligt för eleverna är aktiviteten i sig viktig då den bidrar till ökad rörelse hos elever under skoldagen.

I Täbys Idrottslyftsnätverk finns totalt 20 skolor med, från grundskolor till gymnasieskolor. Täby Sim har varit en del av nätverket ett år och på det året deltog cirka 400 elever i verksamheten.

 

kontakt

För mer information kontakta:
kansli@tabysim.se