föräldramedverkan

I Täby Sim har vi en föräldramedverkan för de simmarföräldrar som har simmare i tävlingsgrupperna och teknik guld. Detta innebär att föräldrar ställer upp och hjälper till under två tillfällen per säsong (hösttermin/vårtermin) med våra arrangemang eller andra aktiviteter. De roller som du som förälder kan hjälpa till med under tävlingar är:

Tävlingsfunktionär
Som tävlingsfunktionär är du med på pooldeck (runt bassängen). Det finns flera funktioner t ex start- och vändningsfunktionär, bandomare, starter osv.
Under våra sanktionerade tävlingar vill vi gärna att du är licensierad tävlingsfunktionär. Är du intresserad av att utbilda dig, kontakta vårt kansli, kansli@tabysim.se.

Tävlingssekretariat
Har hand om alla strykningar, seedning av heaten samt att ta fram resultatlistorn. Datorvana krävs!
Speaker - Hjälper oss att ha koll på vem som ska simma i vilken bana.

Riggning/avriggning
När vi riggar ser vi till att bassängen tävlingsriggas och vid avriggningen tar vi bort riggningen, det betyder att vi tar fram stolar, lägger i rätt linor i bassängen, hänger upp flaggor osv.

Försäjning
Sälja det profilmaterialsortiment som finns i klubben. Vid större arrangemang tillkommer också att förbereda och underhålla funktionärsfika.

Städning
Efter avslutad tävling har vi ansvar att genomföra en läggare städning av hallen.

Vid utebliven deltagande utgår en avgift om 1000 kr per säsong/barn. Fakturan för denna avgift skickas ut i slutet av vårterminen efter vi har summerat vilka som har varit med under de olika arrangemangen.

Anmälan

Anmälan till föräldramed-verkan görs via vårt boknings-system.

Logga in med simmarens inloggningsuppgifter för att göra det lättare för kansliet att ha koll på vilken simmares föräldrar som har medverkat.

Klicka här för att komma till anmälan.

föräldraforum

I Täby Sim finns föräldraforum. Klicka här för aktiviteter och planerade träffar.