Årsmöte 2023

Välkommen till TÄBY SIMs årsmöte  måndag  20 mars 2023

Härmed kallas alla medlemmar i TÄBY SIM till ordinarie årsmöte. Mötet hålls måndagen den  20 mars 2023,  kl. 18.30 i Täby Simhall

 • 18.30    Inskrivning
 • 18.45    Start årsmötesförhandlingar

Passa på att delta i en viktig och spännande del av vår fina föreningsverksamhet.
Hjärtligt välkomna!
önskar Styrelsen

 

ÅRSMÖTE 2023

 • Kallelse med förslag till dagordning
 • Rösträtt: Vid årsmötet har alla medlemmar yttrande och förslagsrätt. För rösträtt gäller att du har fyllt minst 15 år under 2023. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Se gärna Täby Sims Stadgar 

Årsmöteshandlingar:

 

 • Dagordning årsmöte 

 

 • Punkt 5: Kallelse inklusive förslag till dagordning publicerad på Täby sims hemsida och  dörren till kontoret senast den 13 mars 2023

 

 

 

 • Punkt 10:  Fastställande av medlemsavgifter 
  • Förslag: Styrelsen föreslår justering av medlemsavgifter enligt:
   • Ungdomsmedlemskap        200 kr
   • Seniormedlemskap              250 kr
  • Nuvarande:
   • Ungdomsmedlemskap        200 kr
   • Seniormedlemskap              250 kr

 

 

 • Punkt 12: Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  • Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet  och sänds till kansli@tabysim.se
  • Uppdatering 20 februari 2023: Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet

 

 

Samtliga handlingar inför årsmötet publiceras slutligt senast en vecka innan årsmötesdag, den 13 mars 2023 på Täby Sims hemsida