Information om Familjemedverkan

Familjemedverkan

Hur anmäler jag mig?/How to assign? Se instruktion

Vad kul att du har en simmare i Täby Sim, i någon av nivåerna Teknik Träning eller Tävling, och därmed är en del av vår samverkansorganisation!

 

Att simma i Täby Sim innebär att vara med i en gemenskap där man tränar, tävlar och har roligt tillsammans med andra som delar ett stort gemensamt intresse, Simning. Simningen ger våra barn och ungdomar möjlighet att skaffa nya vänner, sätta mål och träna för att uppnå dem. Som förälder har du förmånen att dela barnens/ungdomarnas intresse genom att vara delaktig och stödja både simmare och klubben.

 

Täby Sim är en förening som bygger på ideellt arbete. Styrelsen består till stora delar av föräldrar till aktiva simmare. Det gör även de kommittéer som med förankringen i styrelsen driver mycket av verksamheten framåt, tillsammans med Klubbchefen och de anställda. Alla föräldrars insatser är mycket värdefulla och direkt nödvändiga för att vi ska kunna bedriva verksamheten på det sätt vi gör idag. Varje gång ni föräldrar är med och arbetar bidrar ni dessutom till att bibehålla den härliga gemenskap som redan finns i klubben efter mångårig familjesamverkan.

 

De tävlingar som föräldrar hjälper klubben att arrangera, hjälper simmarna att nå sina mål och utvecklas inom simningen. Ert engagemang är en mycket viktig del av Täby Sims verksamhet.

 

Vem behöver hjälpa till?

Från den termin din simmare startar i Teknik Brons gäller att någon från simmarens familj ska hjälpa till på minst 2 pass (klubbinsatser) per simmare och termin. Om man inte har fullgjort sin familjemedverkan för terminen kommer vi faktura en kostnad på 3000 kr, efter avslutad termin. Det finns mycket man kan göra för att bidra med det man kan. Många roller kräver varken simbakgrund, utbildning eller tidigare erfarenhet.

 

Familjemedverkan  

Klubbinsats - Varje tävlingspass räknas som en insats, även pass där du är under upplärning under tävling räknas som en insats.

 

Hur kan jag bidra och hur räknas ”klubbinsatser”?

Det finns flera olika sätt att bidra och många olika roller att fylla som alla bidrar till att stödja och/eller driva Täby Sims verksamhet. Alla nedan nämnda uppgifter räknas med som utfört uppdrag i Familjesamverkan, enligt beskrivningen nedan.

 

Styrelsepost, deltagande i kommittéarbete, valberedningen, revisor

För att delta i någon av dessa roller, anmäl intresse till Klubbchefen eller till ordföranden i den Kommitté där du vill engagera dig.

Klubbinsats: Styrelse och Kommittéarbete kräver mer arbete än en ordinarie medlem förväntas bidra med. Om du vill hjälpa till här måste du vara beredd att lägga ner mer tid.

 

Sponsorer och samarbeten med lokalt näringsliv

Hjälp klubben att skapa effektiva samarbeten och att sälja våra sponsorpaket, alt arbeta fram grensponsorer till Täby TYR Invite (vår största tävling som genomförs i 5 pass på våren varje år). Anmäl intresse till Klubbchefen.

Tecknande av fast sponsorskap räknas som fullgjort familjesamverkan, 4 Grensponsorer räknas som 1 pass.

 

Simtränare

Om du har simbakgrund kanske du vill jobba som simtränare till någon av våra alla grupper. Beroende hur din modell blir kan ”Simtränare” också räknas in som ”Klubbinsats”. Anmäl intresse och enas om modell med Klubbchefen.

 

Utbildningar, som krävs för vissa roller:

 • Minst en familjemedlem per simmare som deltar i Teknik Guld eller därefter följande grupp, ska genomgå en funktionärsutbildning och vara licensierad tävlingsfunktionär (dessa har vit funktionärströja vid hemma tävling). Tävlingsfunktionär finns i flera olika nivåer. Steg ett kan alla klara av, för att gå vidare till Distriktsfunktionär krävs lite mer erfarenhet.
 • Simmarna själva kan också bidra med klubbinsatser för familjens räkning, likväl som syskon, vänner eller släktingar till simmaren. Under begreppet familjesamverkan ryms alla som simmaren själv betraktar som sin familj.

 

Nedan engagemang (1 & 2) räknas enligt modellen: 1 pass = 1 klubbinsats

 

 1. Funktionär vid poolkanten: Tävlingsfunktionär (vit funktionärströja)
  Som tävlingsfunktionär är du vid bassängen och hjälper till med tävlingen som tävlingsledare, start- och vändningsfunktionär, bandomare eller starter. Under våra sanktionerade tävlingar måste du som deltar vara licensierad tävlingsfunktionär. Information om funktionärsutbildningen finns på Täby Sim’s hemsida.

 

 

1.2) Hjälpa till vid annan klubbs tävling

Det finns ofta behov av fler funktionärer även när våra barn gästar andra klubbar. Ställ gärna upp. Meddela ArrKom på vilken tävling du representerade Täby Sim och hur många pass du arbetade så loggas dina insatser där på samma sätt som de pass du hjälper oss med när vi arrangerar våra tävlingar på hemmaplan.


 • 2) Funktionär i hallen: Arrangemangsgruppen (grön funktionärströja)
  2.1) Tävlingssekretariat
  För att ingå i tävlingssekretariatet krävs det lite träning. Det finns utbildning i de applikationer vi använder oss av, men det viktigaste är att vara med och lära sig på plats, på våra mindre hemmatävlingar. I rollen ingår att skapa tävlingar, lägga upp för strykningar, seedar* heaten under insimet, ta ansvar för att alla simmare får sina tider och publicera resultatlistor i Live Timing. Det ingår även att rigga sin egen station, med tidtagningsutrustning och test av denna i simhallen. (
  ”Seeda heaten” betyder att när alla strykningar för dagen har kommit in, så flyttas startlistan in i tidtagningsapplikationen och alla simmare delas in i heat och olika banor baserat på sina anmälningstider. Detta för att undvika att det går heat med tomma banor. Den med den snabbaste tiden ligger alltid i mittenbanan, sedan varannan höger/vänster i varje heat. Antalet aktiva banor beror på i vilken bassäng tävlingen simmas då hallarna har plats för olika många samtidiga simmare.)

 

2.2) Speaker

Som speaker guidar du funktionärer, tränare, simmare och publik genom tävlingen.  All tävlingsinformation anpassas efter den tävling som just då genomförs och det innebär bl a att ta reda på hur barns namn uttalas, när musik ska spelas och hur prisutdelningarna går till. Även här handlar det om att rigga sin egen station, med möjlighet att spela musik och säkerställa att speakerdatorn samt mikrofon och högtalare fungerar som det ska.

 

2.3) Funktionärsfika

Ansvariga för funktionärsfikat kokar kaffe och serverar funktionärer, tränare fika och bidrar med energipåfyllning före och under tävlings passet. Olika mycket mat är aktuellt på olika tävlingar, instruktioner för dessa upplägg finns.

 

2.4) Prisutdelning

Ansvarig säkerställer att priser köps in i tid och förbereda prispall och prisbord inför tävling och att rätt priser fördelas till rätt gren, etc. I uppgiften ingår också att bjuda in och säkerställa att det finns prisutdelare på plats för att dela ut priserna och att städa undan efter tävlingen.

 

2.5 Butik

Den som ansvarar för butik har olika funktion vid olika tävlingar, instruktioner för detta finns. Handlar om att sälja bland annat badmössor, simglasögon, supportertröjor och hjälpa till att hitta till våra två webbshopper som exempelvisTäby Sims klubbshop (för artiklar med vår logga) och TYR shoppen där vi har rabatt.

 

2.6 Tävlingskoordinator

Inför tävling skapar tävlingskoordinator ”Grupper” i Kansliet Online, publicerar dessa på hemsidan och mejlar ut till medlemmarna att deras familjer behöver anmäla sig att hjälpa till. I uppgiften ingår också att säkerställa att alla roller fylls med personer. Som ansvarig är man på plats under riggning, inför, under och efter tävlingspasset. Tävlingskoordinatorn fångar de utmaningar som ofta uppstår i nuet och hjälper alla funktionärer på de olika posterna.

 

2.6) Inspelning och streaming av tävling

I rollen följer man de instruktioner som finns för respektive tävling avseende hur och vad som ska filmas, om sponsorerna ska synas/nämnas, vilken utrustning som ska användas och var materialet ska sändas/Sparas. Här ingår också att  rigga sin egen station, med möjlighet att livesända och säkerställa att streamingdatorn samt kameran och ljud på filmen fungerar som det ska.

 

2.7) Riggning/avriggning
Här är funktionären ledare för den grupp av simmare som har utsetts ansvariga att rigga/rigga av. Riggning sker på olika sätt för olika tävlingar och instruktioner finns, men huvuduppgiften är att färdigställa hallen för tävling, och sedan återställa allt för allmänheten. Det som ingår är bland annat att ta fram stolar till simmare och publik, lägga i rätt linor i bassängen, hjälpa sekretariatet med ARES plattor och knappar, starter högtalare (separat ljudanläggning för startsignalen), sätta upp flaggor och funktionärs stolar, simmarkorgar och hinkar etc. Vid avriggning är det viktigt att se till att allt material hamnar på rätt ställe i förvaringen i källaren.

 

Baka till funktionärs/tränarfika (räknas inte som klubbinsats)

Vid alla våra arrangemang får olika grupper i uppgift av sin tränare att baka. Det är olika grupper som bakar (eller köper) till olika tävlingar och olika pass under en längre tävling. Man bakar 10 - 12 bitar per simmare. Några av bakverken ska vara gluten- och laktosfria. Detta är en uppgift som tilldelas en grupp oavsett hur familjen i övrigt bidrar till familjesamverkan.

Detta räknas därför inte som ett pass utan är ett ytterligare bidrag från simmarens familj till verksamheten i Täby Sim.


Vad händer om jag jobbar för mycket (mer än mina 2 pass per termin per simmare)?

Vi tar tacksamt emot all hjälp vi kan få. Det hela går inte ihop om inte några hjälper till mer. Det finns ingen extra ersättning för den som gör mer.

 

Tävlingar och arrangemang som omfattas redovisas på hemsidan (tävlingar i tävlingskalendern och andra aktiviteter på avsedd plats.

 

Frågor om Täby Sims Familjemedverkans policy hänvisas till: Kansli@TabySim.se