Vad gör ArrKom?

Arrangemangskommittén planerar, utvecklar och genomför tävlingar och arrangemang som andra kommittéer eller styrelsen har önskemål om. Alla ledamöter ansvarar gemensamt för evenemanget som helhet inklusive inbjudan, detalj planering, skapande av tävling, publicering för anmälan och strykningar, bemanning, instruktioner, koordingering, genomförande, fika, prisutdelning, efterarbete och underhåll av datorer och teknisk utrustning. Utöver detta ansvarar ArrKom för att sprida en positiv känsla, engagera föräldrar och utbilda sekretariatsfunktionärer.  

 

Under 2022 har vi arrangerat 8 tävlingar över 18 Pass, med totalt 5387 anmälda starter:  

  • 11 februari, Fredagsmys med 54 anmälda starter över 1 Pass
  • 18 februari, Fredagsmys med 66 anmälda starter över 1 Pass
  • 12-13 mars, UGP med 1279 anmälda starter över 4 pass
  • 22 maj, Utmanaren med 516 anmälda starter över 1 Pass
  • 3-5 juni, TYR Invite med 2118 anmälda starter över 5 Pass
  • 11 september, Utmanaren med 216 anmälda starter över 2 Pass
  • 20 november, Utmanaren med 313 anmälda starter över 2 Pass
  • 11 december, KM med 825 anmälda starter över 2 Pass

Vi har 92 tävlingsfunktionärer, varav 17 är utbildade distriktsfuntionärer och är 75 tävlingsfunktionärer. Alla 17 distriktare och 53 olika tävlingsfunktionärer har jobbat under 2022. Dessutom har vi i Täby Sim 2 klärkar som har licens att utbilda nya tävlingsfunktionärer. Våra duktiga funktionärer hjälper också andra klubbar när vi är ute och tävlar 11 personer har vid flertalet gånger jobbat på andra klubbars tävlingar.

Utöver tävlingsfunktionärerna så har vi 9 personer som har jobbat i sekretariatet och 12 som har jobbat som speakers. Där till kommer många som har hjälpt till att bjuda på fika, dela ut medaljer, förbereda, sälja simmössor, etc

Vill du vara med och jobba i ArrKom?

Skicka ett mejl till ArrKom@TabySim.se