Teknikskola - Barn & Ungdom

Täby simhall
All verksamhet bedrivs nu på Täby simhall. För inpassering krävs entréband. Nya entréband delas ut vid första träningen på terminen. 

Utrustning
Utrustning för Teknik Brons, Teknik Brons Ungdom, Teknik Silver Ungdom, Teknik Silver:
Simfenor (Stryker Silcone Fins eller Crossblade)
Simplatta (Junior Classic Kickboard)
Simglasögon 
Badmössa (obligatoriskt vid långt hår)

 


Teknik Brons
Teknik Brons

Generellt
Teknik Brons & Teknik Brons Ungdom är första steget i Teknikskolan. Således den nivån barnet når efter slutförd simskolan. Teknikskolan motsvarar första fasen i utvecklingsstadium 3 i Svenska simförbundets simlinje. 


Förkunskaper
För att få delta i Teknik Brons ska man klara av att simma 200 m valfritt simsätt på mage och 50 m ryggsim, kunna flyta stillaliggande i ryggläge och i magläge med ansiktet i vattnet och hoppa eller dyka från 1 m. 

Bra att veta:
- I Teknik Brons & Teknik Brons Ungdom använder vi simfenor och simplatt som redskap på träningarna. Ni beställer dessa med fördel från vår samarbetspartner TYR. 

 

- Mer information om datum för Utmanaren, dagläger, ev. uppehåll vid röd dag, tränarbemanning etc. presenteras på hemsidan primärt under vecka 52 samt vecka 2. 

- VT23 testar vi att erbjuda träning två tillfällen/vecka för Teknik Brons och Teknik Brons Ungdom. Det går fortsatt att enbart träna ett tillfälle/vecka. Grupperna som är markerade med en "1" före bokstaven tränar en gång/vecka, de markerade med en "2" tränar två ggr/vecka. 

- Det är ingen nivåskillnad mellan de olika bokstäverna.

- Skillnaden mellan Teknik Brons och Teknik Brons Ungdom är åldrarna. 

- Vi har inga köplatser för teknikgrupperna. 

Mål:

Vi lär oss grunderna till alla simsätten och jobbar mot målen för nivån samt att vi lär oss tävla Utmanaren. Det är en tävling internt i Täby sim för alla Teknikgrupper. 

Mål för nivån

Läs mer om Utmanaren.

Teknik Silver
Teknik Silver

Generellt
Teknik Silver & Teknik Silver Ungdom är andra steget i Teknikskolan. Således den nivån barnet når efter slutförd simskolan. Teknikskolan motsvarar andra fasen i utvecklingsstadium 3 i Svenska simförbundets simlinje. 

Förkunskaper
Hit kan man anmäla sig till när man ska ha klarat nivån Teknik Brons (se målen för Teknik Brons).

Bra att veta:
- I Teknik Silver & Teknik Silver Ungdom använder vi simfenor och simplatta som redskap på träningarna. Ni beställer dessa med fördel från vår samarbetspartner TYR. 

- Mer information om datum för Utmanaren, dagläger, ev. uppehåll vid röd dag, tränarbemanning etc. presenteras på hemsidan primärt under vecka 52 samt vecka 2. 

- Det är ingen nivåskillnad mellan de olika bokstäverna.

- Skillnaden mellan Teknik Silver och Teknik Silver Ungdom är åldrarna. 

- Vi har inga köplatser för teknikgrupperna. 

Mål:

Vi fortsätter med alla simsätten och tränar på att tävla Utmanaren. Vid två tillfällen har vi dagläger. 

Mål för nivån

 

Teknik Guld
Teknik Guld

Generellt

Efter avklarad nivå Teknik Silver eller Teknik Silver Ungdom kan den aktive börja träna med Teknik Guld. Träning erbjuds upp till och med fyra simpass/vecka. Den aktive rekommenderas att bedriva fler aktiviteter än simning och tre simpass/vecka är då rekommenderat. 

Mål:

Vi fortsätter med alla simsätten och tävlar Utmanaren. Klara stora pokalen i Utmanaren. Förberedelse för att tävla utanför Täby Sim. Samtliga mål för nivån - här.