Årsmöte 2024

Välkommen till TÄBY SIMs årsmöte måndag 18 mars 2024

Härmed kallas alla medlemmar i TÄBY SIM till ordinarie årsmöte. Mötet hålls måndagen den 18 mars 2024, kl. 18.30 i Täby Simhall

  • 18.15    Inskrivning
  • 18.30    Start årsmötesförhandlingar

Passa på att delta i en viktig och spännande del av vår fina föreningsverksamhet.
Hjärtligt Välkommen!
Styrelsen

 

ÅRSMÖTE 2024

  • Kallelse med förslag till dagordning
  • Rösträtt: Vid årsmötet har alla medlemmar yttrande och förslagsrätt. För rösträtt gäller att du har fyllt minst 15 år under 2024. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Se gärna Täby Sims Stadgar 

Välkommen till årsmöte i Täby Sim, måndagen den 18/3 2024, kl. 18.30 (inskrivning kl. 18.15). Plats: Täby Simhall, stora konferensen plan 2.

Förslag till dagordning

Styrelsens verksamhetsberättelse & förvaltningsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Förslag till medlemsavgifter: Styrelsen föreslår följande justeringar av medlemsavgifter år 2025:
- Barn i simskoleverksamhet: 100 kr
- Ungdom: 200 kr
- Senior: 250 kr
- Ledare i verksamhet, stödmedlem, personal, samt styrelse: 100 kr

Nuvarande medlemsavgifter:
* Ungdom: 200 kr
* Senior: 250 kr

Vill & Gör, inkl. budget

Valberedningens förslag till ny styrelse

Samtliga handlingar inför årsmötet publiceras slutligt senast en vecka innan årsmötesdag, den 11 mars 2024 på Täby Sims hemsida