Strategi 2027

Här kan du se klubbens Strategidokument.

Framarbetat av en arbetsgrupp bestående av Styrelse, personal, kommittéer, tränare och simmare under perioden 2019-2021, taget av årsmötet 2022

Läs mer här Strategi 2027