Årsmöte

Årsmötet är Täby Sims högsta beslutande organ.  Styrelsen kallar till årsmötet som hålls varje år före utgången av mars månad.

Vid årsmötet  väljs bl.a Täby Sims styrelse, beslutas om motioner och om eventuella stadgeförändringar. Årsmötet granskar styrelsens förvaltning och föreningens ekonomi för det senaste verksamhetsåret samt beslutar om det kommande årets verksamhetsplan och budget.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

VERKSAMHETSPLANER & BUDGET