Försäkring

Om olyckan är framme är det bra att känna till att Täby Sims aktiviteter är försäkrade hos Folksam via RF (RiksidrottsFörbundet).

Vid inträffad olycka ska du anmäla det så fort som möjligt till Folksam,
0771-960 960. Om skadeanmälan behöver kompletteras kontaktar Folksam oss.

De försäkringar som Täby Sim har tecknat för våra aktiviteter och ledare är:
RFs Grundförsäkring, villkor
RFs Idrottsreseförsäkring, villkor

Simmarna är också försäkrade via Svenska Simförbundets olycksfallsförsäkring, läs mer här.

Läs mer om idrottsförsäkringarna hos Folksam, klicka här.

Olycksfall inom Norden
Om det inträffar en olycka inom Norden behöver simmaren bara ange personnummer (gärna ID-kort om de har) samt bostadsadress för att få tillgång till sjukvård.

Olycksfall inom EU
Om du ska resa med oss inom EU är det bra om du har med dig Europeiskt sjukförsäkringskort för att hantera eventuella kostnader som uppstår i samband med olycksfall. Kortet är kostnadsfritt och det kan vara upp till 10 dagars leveranstid.
Läs mer om EU-kortet samt beställning, klicka här.

Olycksfall utanför EU
Vid olycksfall utanför EU kan Folksams försäkring "RFs idrottsreseförsäkring" alt SFFs olycksfalls föräkring täcka kostnader i samband med olyckan, beroende på vad det är för kostnader. Se försäkringsvillkoren.

Ledare under läger och tävling
Under läger och tävling har vi alltid planerat för att om olyckan är framme ska det finnas möjighet för en ledare att bistå den som har drabbats. Det finns också möjighet för ledaren att lägga ut för eventuella kostnader.