Verksamhetsidé & Vision

Täby Sim Verksamhetsidé

Inom föreningens verksamhet återfinns simning i form av motion, träning och tävling, anpassad efter ålder och färdighetsnivå.

Våra barn och ungdomar ska på ett odramatiskt sätt lära sig att tävling är en del av simidrotten.

Täby Sim verkar inom Simlinjen, som är Svenska Simförbundets pedagogiska modell och praktiska verktyg för all verksamhet inom vår förening.

Vision  - Täby Sim ska vara Norrorts simcenter

Att föreningen bedriver verksamhet från för de yngsta, från förskolan, till de äldsta, masters och open water, samt erbjuder såväl tävlings- som motionsalternativ för alla åldrar. 

Med det menar vi att:

 • vår simskola är certifierad och bedrivs enligt Simlinjen
 • våra elittränare är elittränarlicensierade
 • vi aktivt rekryterar tränare, behåller dem och utbildar dem för den nivå de är tränare på
 • vi är över tiden en etablerad toppklubb i Sverige. Vilket märks genom att vi varje år är i division 1 i Seriesim, är i topp 10 i samtliga Svenska mästerskap, har simmare och tränare med i landslagsuppdrag samt är representerade vid varje OS
 • vi ser på våra simmare som hela människor och aktivt utbildar dem för livet, vilket inkluderar balans mellan skola och träning/tävling
 • vi har en stabil ekonomi som över tiden skapar förutsättningar för en stabil verksamhet och satsning
 • vi är en aktiv part i ett samarbete med samtliga simklubbar i Norrort
 • vi är en aktiv och uppskattad part i kommunen och det lokala näringslivet
 • vi har ett högt föräldraengagemang
 • vi har många aktiva ledare och funktionärer
 • verksamheten bedrivs i en ändamålsenlig anläggning
 • vi aktivt lever efter “Idrottens Antidopingreglemente”  
 • i verksamhet är det nolltolerans mot mobbing och diskriminering