Viktiga dokument

Här hittar du Täby Sims styrande dokument och planer som vår verksamhet vilar på. Allt utgår från en gemensam verksamhetsidé, vision och värdegrund som står i våra stadgar samt i verksamhetsplanen, beslutade av årsstämman.

TÄBY SIM STADGAR

STYRANDE DOKUMENT

ÖVRIGA STYRDOKUMENT

UTSKOTT & KOMMITTÈER

Ansvar och befogenheter: