Valberedning

Täby Sims valberedningen tillsätts av årsmötet och uppdraget är att till nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, revisorer och revisors suppleanter. Valberedningen är inte underställd styrelsen utan har sitt mandat direkt från årsmötet,  arbetar på förtroende från föreningens medlemmar,  och rapporterar till årsmötet.

Valberedningens ledamöter är förtrogna med föreningens struktur, arbete, kultur och har ett brett kontaktnät  både inom och utom föreningen.

 

Ledamöter i Täby Sims valberedning valda vid årmötet 2022 är:

  • Anette Hällkvist
  • Rikard Olsson
  • Malin Hlawatsch