Allmänna Villkor

Välkommen till Täby Sim!

Genom din anmälan och deltagande i våra simkurser och aktiviteter, accepterar du följande villkor. Dessa är utformade för att säkerställa en välorganiserad och säker miljö för alla deltagare.

 

1. Bekräftelse & betalningsvillkor

Bekräftelse: En bekräftelse på din kursbokning skickas automatiskt via e-post efter genomförd bokning.

Betalningsalternativ: Betalning kan ske direkt med kort via Payex eller genom en faktura som genereras vid automatiskt vid bokningstillfället.

Påminnelse och Avgift: Om betalning av kurs-/terminsavgift inte erhålls inom angiven tid skickas en påminnelse. En påminnelseavgift på 50 kr tillkommer. Vid utebliven betalning efter påminnelse förbehåller vi oss rätten att avbryta ditt deltagande i kursen.

 

2. Entré & simhallens användning

Entréband: Det gröna entrébandet som tillhandahålls vid kursstart ger dig entré till simhallen vid varje träningstillfälle och gäller endast för träning. Vill du fortsätta bada efter träningen eller på allmänhetens tider måste du betala entré till Medley. Entrén betalas då i receptionen.

Förlust av entréband: Vid förlust av entréband debiteras den aktive en avgift. Täby Sim förbehåller sig rätten att ändra avgiften vid behov.

Avgiften är för närvarande 200 kr.

Speciella regler avseende entréband för simskola: Vi delar ut band första veckan när simskoleterminen startar, samt samlar in banden igen under samma veckan som terminens sista pass/tillfälle. Om ett band ej återlämnas i slutet av terminen, oavsett om man bokat en ny termin av simskola, debiteras den aktive en avgift för uteblivet band. För avgift se ovan.

 

3. Avbokningsregler

Alla eventuella avbokningar eller önskemål om kursbyte ska meddelas via e-post till kansli@tabysim.se.

Avbokning: Avbokning mer är 10 dagar innan kurs-/terminsstart är avgiftsfri. Plats som bokats och avbokas via e-post senare än 10 dagar innan kursstart debiteras med 200 Kr.

Avhopp av kurs: Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter första erbjudna kurs-/terminstillfälle debiteras med halv kurs-/terminsavgift samt medlemsavgift i förekommande fall.

Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter andra erbjudna kurs-/terminstillfälle debiteras med hel kurs-/terminsavgift samt medlemsavgift i förekommande fall. Vid avbokning pga sjukdom/skada där läkarintyg kan uppvisas återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar de missade tillfällena. Avbokning för privatlektioner som sker senare än 24 timmar innan lektionsstart, debiteras hela bokningsavgiften.

 

4. Inställda kurser och lektioner

Minimumdeltagarantal: Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om antalet anmälda deltagare understiger 5. I sådana fall återbetalas hela kursavgiften.

Ersättning för inställda lektioner: Täby Sim är en ideell förening utan vinstintresse och därför har vi inte möjlighet att ersätta inställda tillfällen under terminen som inträffar på grund av orsaker som vi som klubb inte kan påverka. Det kan tex vara kontaminerat vatten eller väderförhållanden.

Om en lektion skulle ställas in pga orsaker vi kan påverka, till exempel personalbrist, försöker vi till största möjliga mån erbjuda ersättningslektioner, men detta är ej alltid möjligt. Ekonomisk ersättning utgår ej.

 

5. Säkerhet, Simhallens regler & Försäkring

Regelföljande:  Alla behöver följa Medley AB´s regler https://www.medley.se/viktig-information. Notera särskilt att barn under 12 år inte får bada utan sällskap av en omklädd vuxen. Det betyder att ingen får hoppa i bassängen förrän tränaren ger klartecken, ingen får heller bada efter att träningen är avslutad utan att en omklädd vuxen finns på bassängplan.

Täby Sim tar inte ansvar för medlemmar som bryter mot gällande säkerhetsregler.

Föräldrar ska inte vistas på bassängplan under själva träningen.

Försäkring: Medlemmar som deltar i kurs är försäkrade under träningstiden. När träningen är avslutad gäller inte Täby Sims försäkring utan bad sker på egen risk. Observera gällande säkerhetsregler (enligt ovan).

 

6. Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR). För ytterligare information om vår hantering av personuppgifter, vänligen besök medlems-och användarvillkor på vår hemsida.

 

7. Övrigt

Förbehåll för ändringar: Täby Sim förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Aktuell version av villkoren finns alltid tillgänglig på klubbens hemsida.

Vi förbehåller oss även rätten att göra ändringar i priser, och schemalagda tider m.fl. utan förhandsavisering. Detta kan ske för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar eller externa faktorer.

------------------------------------

Genom din bokning och deltagande hos Täby Sim, bekräftar du att du har tagit del av, förstått och godkänt dessa villkor.

Dessa villkor är satta för att upprätthålla en hög kvalitet på vår verksamhet och för att säkerställa en positiv upplevelse för alla inblandade. Tack för att du väljer Täby Sim – vi ser fram emot att välkomna dig till våra kurser och aktiviteter.

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta oss via kansli@tabysim.se.