Allmänna Villkor

Bekräftelse på bokning / Kallelse
När du bokar en kurs hos Täby Sim skickas alltid en bekräftelse/kallelse via e-post till dig. Betalning sker direkt med kort via Payex alt. med faktura som skapas automatiskt vid bokningen.

Om kurs-/terminsavgiften ej är betald i tid kommer påminnelse att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50:-. 
Om betalning ej sker efter påminnelse kommer ert deltagande i kursen att stoppas. 

Det gröna entrébandet ger dig entré till simhallen vid varje träningstillfälle och gäller för träning. Vill du fortsätta bada efter träningen eller på allmänhetens tider måste du betala entré till Medley


Ev avbokning
Alla eventuella avbokningar eller önskemål om byten skall ske via e-post, kansli@tabysim.se
Avbokning mer är 10 dagar innan kurs-/terminsstart är avgiftsfri.
Plats som bokats och avbokas via e-post senare än 10 dagar innan kursstart debiteras med 200:-.
Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter första erbjudna kurs-/terminstillfälle debiteras med halv kurs-/terminsavgift samt medlemsavgift i förekommande fall.
Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter andra erbjudna kurs-/terminstillfälle debiteras med hel kurs-/terminsavgift samt medlemsavgift i förekommande fall. Vid avbokning pga sjukdom/skada där läkarintyg kan uppvisas återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar de missade tillfällena. Avbokning för privatlektioner som sker senare än 24 timmar innan lektionsstart, debiteras hela bokningsavgiften. 

Inställd kurs
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är färre än 5 st. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.

Säkerhet

Alla behöver följa Medley AB´s regler https://www.medley.se/viktig-information. Notera särskilt att barn under 12 år inte får bada utan sällskap av en omklädd vuxen. Det betyder att ingen får hoppa i bassängen förrän tränaren ger klartecken, ingen får heller bada efter att träningen är avslutad utan att en omklädd vuxen finns på bassängplan.

Medlemmar som deltar i kurs är försäkrade under träningstiden. När träningen är avslutad gäller inte Täby Sims försäkring utan bad sker på egen risk. Observera gällande säkerhetsregler (enligt ovan).

Täby Sim tar inte ansvar för medlemmar som bryter mot gällande säkerhetsregler.

Föräldrar ska inte vistas på bassängsplan under själva träningen.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR
Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter och tar tillvara dina rättigheter under medlems-och användarvillkor på vår hemsida.