Kommittéer

BREDDKOMMITTÉN

Breddkommittén har som mål att kontinuerligt utveckla både breddverksamhet för
barn, ungdomar och vuxna. Ambitionen är att ständigt växa och erbjuda verksamhet till fler medlemmar samt ha en god föreningsekonomisk kontroll och trygghet.
Kommitteens ledamöter är:

 • Joakim Dymling, ordförande
 • Åsa Halldén
 • Emily Lundgren, simkunnighetsansvarig
 • Jennifer Ulmgren, teknikskoleansvarig
 • Stefan Malmqvist, klubbchef

 

SIMKOMMITTÉN

Simkommittén har som mål att kontinuerligt utveckla tävlingsverksamheten, på såväl
bredd som elitnivå. Ambitionen är att Täby Sim skall vara en elitförening i utvecklingens
framkant med deltagande i Svenska Simlandslag på olika nivåer samt ha en god
föreningsekonomisk kontroll och trygghet. Simkommittén representerar Täby Sim i föreningen Svensk Elitsimning. Kommitténs ledamöter är:

 • Anette Hällkvist, ordförande
 • Tanja Karjanmaa
 • Matthias Seel
 • Per Edelholm, chefstränare
 • Emil Nilsson, tävlingssimning
 • Stefan Malmqvist, klubbchef

 

ARRANGEMANGSKOMMITTÉN

Arrangemangskommittén har som uppgift att förbereda och genomföra föreningens tävlingar på hemmaplan på bästa möjliga sätt. Till sin hjälp har ArrKom alla simmares familjemedlemmar som i enlighet med familjepolicyn förväntas hjälpa till i alla positioner. 

Ambitionen är att så många som möjligt lär sig så många uppgifter som möjligt så att vi kan hjälpas åt och dessutom lär känna varandra, simmarna och tränarna. Det främjar klubbens inkluderande kultur. Ett mål är att leverera riktigt bra förutsättningar för simmarna och en trevlig upplevelse för publiken. Kommitténs ledamöter är:

 • Fredrik Lilliesköld, ordförande
 • Magnus Abrante
 • Rikard Wettle
 • Mats Javehed
 • Harshani Wanasinghe
 • Annika Kjellman
 • Calle Westberg, simtränare
 • Stefan Malmqvist, klubbchef