Revisorer

Täby Sims revisorer och revisors suppleant tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att granska verksamheten och styrelsens arbete. 

 

Täby Sims revisorer valda vid årmötet 2021 är:

  • Camilla Röhl Suves
  • Sofia Wahlqvist        
  • Matthias Seel - revisors suppleant