Utskott

PERSONALUTSKOTTET

Personalutskottet har som mål att kontinuerligt säkerställa arbetsmiljö, trivsel och
kompetensutveckling hos de anställda. Personalutskottet är även kontaktorgan för
Verksamhetsansvarig samt för respektive ansvarig för Simkommittén och Breddkommittén gällande personalfrågor såsom sjukskrivningar, semestrar eller ärenden av mer personligkaraktär.

Personalutskottet är Täby Sims ansvarig för kontakt med Arbetsgivaralliansen och andra myndigheter avseende de anställda.

Personalutskottets ledamot är:

  • Per Fredriksson