Täby Invite 2024

 

Dokument

Tävlingstider

Pass Insim Tävlingsstart 25m/50m
1) Fredag kväll 17:00-17:45 18:00 25m
2) Lördag förmiddag 08:00-08:45 09:00 25m
3) Lördag eftermiddag 14:00-14:45 15:00 50m
4) Söndag förmiddag 08:00-08:45 09:00 50m
5) Söndag eftermiddag 14:00-14:45 15:00 50m

 

Anmälan
Senast 21 maj kl. 23:59 via Tempusanmälan. OBS! Vänligen observera att tävlingen är uppdelad i två separata tävlingar (Täby Invite kortbana & Täby Invite långbana) i Tempusanmälan. Efteranmälan senast 28/5 i mån av plats. 
Vi förbehåller oss rätten att begränsa varje pass till max 3,5h samt fredag kväll 
max 2,5h. Anmälningstider gjorda i 50m bassäng seedas före tider gjorda i 25m bassäng på pass 3, 4 & 5.

Deltagaravgift
90 kr/individuell start
110 kr/lagstart
180 kr/efteranmälan individuell
220 kr/efteranmälan lag

Logi
Täby Sim rekommenderar starkt vår samarbetspartner Scandic Täby. Mail: mice.taby@scandichotels.com. Uppge antal personer, nätter, ert namn, kontaktuppgifter samt att ni är här för Täby Invite 2024.

Upplysningar
calle.westberg@tabysim.se