Funktionärsuppdatering


Funktionäruppdatrering

Nu är det dags för er alla funktionärer att gå er uppdatering som sker vart fjärde år. P.g.a av pandemin har det förlängts med ett år.

Du behöver bara boka ett av dessa tillfällen, 22/11, 6/12, 13/12, 15/12. Länk till bokningen

Är det så att du inte kommer på uppdateringen kommer du inte att få fortsätta som funktionär utan måste då gå om hela utbildningen.