Årsmöte 18 mars 2024

  • 11 mar 2024

Välkommen till årsmöte i Täby Sim, måndagen den 18/3 2024, kl. 18.30 (inskrivning kl. 18.15). Plats: Täby Simhall, stora konferensen plan 2.

Förslag till dagordning

Styrelsens verksamhetsberättelse & förvaltningsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Förslag till medlemsavgifter: Styrelsen föreslår följande justeringar av medlemsavgifter år 2025:
- Barn i simskoleverksamhet: 100 kr
- Ungdom: 200 kr
-Senior: 250 kr
- Ledare i verksamhet, stödmedlem, personal, samt styrelse: 100 kr

Nuvarande medlemsavgifter:
* Ungdom: 200 kr
* Senior: 250 kr

Vill & Gör, inkl. budget

Valberedningens förslag till ny styrelse