Täby Sim 50 år

  • 21 jun 2024

Täby Sim fyllde 50 år den 6 juni i år!

Täby Sim är numer en etablerad simförening i Sverige i allmänhet och i Stockholmsområdet i synnerhet. Föreningen strävar efter att vara Norrorts Simcenter, där alltifrån småknattar till vuxna elitsimmare ska simma och trivas.

Värdegrunden schyssta tillsammans har en viktig roll i strävan att att maximera lagandan och trivseln bland medlemmarna.

Vid en återblick 30 år i tiden i den dåvarande klubbtidningen Stänk omnämns redan då den goda föreningskänslan, den breda ungdomsverksamheten, föreningens roll i Simmarsverige, samt de duktiga och välutbildade ledarna. Dessa delar m.fl. arbetar än idag Täby Sim dagligdags med att utveckla.

I samma utgåva av Stänk belyses även vissa utmaningar;  fler medlemmar behöver engagera sig i verksamheten, tuff ekonomisk situation, samt att nya samarbetsformer måste skapas. Även här är igenkänningsfaktorn stor med de utmaningar som föreningen har att tampas med idag. 

Min förhoppning är att textförfattaren Carl Johan Hellmans devis från klubbtidningen Stänk (nr. 4, år 1994) även i detta fallet ska stämma överens med vår nutid;
"TÄBY SIM-mare skall besjälas av att problem är till för att lösas! Tillsammans kan vi lösa alla problem!"

Besök gärna de båda länkarna nedan som tar dig till Stänks jubileumsnummer från 1984 och 1994, där du kan läsa mer om Täby Sims verksamhet under dessa tider.

https://medlemstidning.tabysim.se/stank_1994-4.pdf

https://medlemstidning.tabysim.se/stank_1984-2.pdf

Stort tack till Nils Olof "Nisse" Hellman för underlagen!

GRATTIS till jubilaren Täby Sim! Förhoppningsvis blir de nästkommande 50 åren fyllda av glädje, gemenskap, utveckling och framgång!

Täby Sim vill härmed även passa på att önska sina medlemmar och övriga intressenter en fin midsommarhelg!

Stefan Malmqvist, Klubbchef