Klubbchef förlängs ej på grund av kostnadsbesparingar

  • 1 jul 2024

Trots besparingsåtgärder senaste halvåret har resultatet för Täby Sim tyvärr försämrats ytterligare - nu till en situation där ett större ansvar behöver tas för en tryggare ekonomi. Vårens minskade intäkter från simskolan i konkurrens med Medley och fortsatt höga personalkostnader bland våra arvoderade har gett oss ett kraftigt budgetunderskott. Därmed är också förutsättningarna inför Täby Kommuns höjningar av bassängshyra från årsskiftet mycket illavarslande. Föreningens kostnader överstiger intäkterna och en hastig inbromsning måste dessvärre göras.

- Vi har på senaste styrelsemötet behövt fatta ett oerhört tråkigt men nödvändigt beslut om att inte erbjuda vår uppskattade Klubbchef Stefan Malmqvist en tillsvidaretjänst efter provanställning, säger ordförande Miska Suves.

Styrelsen beklagar denna högst oönskade situation och det merarbete som beslutet kommer att innebära för verksamheten, men med gemensamma krafter och sann Täby Sim- anda ska konstruktiva lösningar hittas.   

- Tillsammans med personalen hoppas vi kunna vända den negativa trenden redan i höst. Våra mästerskap och annan planerad sommarverksamhet är kommande veckor vårt största fokus följt av välbehövliga ledigheter. Diskussioner kring höstens verksamhet inklusive hantering av Stefans uppgifter inleder vi först i augusti, avslutar Miska som agerar tf KC med stöd av en exekutiv ledningsgrupp bestående av Åsa Halldén, Peter Edhäll, Johanna Sevonen och Anette Hällkvist.

Ett stort varmt tack till Stefan för mycket förtjänstfulla insatser på kort tid, men där olyckliga omständigheter inte ger Täby Sim utrymmet att fortsatt ledas och utvecklas genom honom. Stefans sista arbetsdag blir 27 juli.

- Jag hade naturligtvis gärna fortsatt uppdraget, men har full förståelse och respekt för det beslut styrelsen fattat. Jag hoppas nu att denna härliga förening får kontroll på det skenande budgetunderskottet, så att mer fokus kan läggas på klubbens kärna, d.v.s. simverksamheten. Stort tack för denna fina tid och lycka till i sommarens mästerskap!