Klimatet i Täby Simhall

  • 14 sep 2023

Kära aktiva, anställda och medlemmar

Vi har snart bedrivit verksamhet i Täby Simhall ett helt år och fördelarna är många! Självklart finns en hel del att trimma in eftersom villkoren är annorlunda mot förr men det mesta har gått att lösa med gemensamma krafter och oerhört lojala anställda, tränare och aktiva.  

En sak vi försökt förändra men hittills inte fått gehör för är de höga temperaturerna i luft och vatten som upplevs ordentligt utmanande för alla tränare och många av våra simmare i nya simhallen.   Dialogen med Täby Kommun (där Medley är driftansvariga) har varit lång och krävande och tyvärr är deras vilja att gå oss till mötes vad gäller lägre temperaturer just nu svag. Jag och styrelsen kommer fortsätta framföra våra behov och motiven till dessa men vill delge er status i klimatfrågan och även uppmana till engagemang för att påverka. Vi tror att fler röster behövs för att kommunens intresse för denna fråga ska öka. Här är de svar vi hittills fått från Täby kommun. Har du synpunkter på klimatet i simhallen eller på svaren från Täby kommun och vill vara med och påverka?

Vänd er gärna direkt till kommunen med ett mail på kfn@taby.se

Tillsammans är vi starka – diskussionerna ska fortsätta!

(Lite för) varma hälsningar från Klubbchef Mats Lennerthson

Länk till FAQ - Klicka på Läs Mer

  1. Fråga från Täby Sim klubbchef och styrelse (TS): På vilka grunder har man avtalat med Medley om 29 grader i stora bassängen?

Svar från Täby Kommun, kultur och fritid, sport och förening (TK): Anledning till angivna temperaturer på 28 grader i vattnet respektive 30 grader i luften utgår bland annat från andra referensobjekt men även utifrån en temperatur som är en avvägning mellan allmänhet, skola och föreningsidrott, idag ligger simhallen med sina 28 grader i vattnet inom Simförbundets riktlinjer om 25–28 grader för tävlingsverksamhet om än inom det övre skiktet.

Vi har sedan vårt möte 9 maj genomfört utredning och kartläggning av hur temperaturerna förhåller sig i simhallen och att de stämmer med angivna temperaturer, där visar det sig att temp i bassäng förhåller sig till satta värden om 28 grader. I hyresavtalet med Medley, regleras temperaturen till 28 grader i vattnet och 30 grader i luften. Och det är i linje med alla andra nybyggda simhallar som har byggts i Sverige de senast åren. Sedan har vi dialoger med Medley där vi kan lyfta den här typen av frågor. När det gäller tropikfläktarna så har vi ökat varvtalet på dem samt trimmat de så de snurrar lika fort samt åt samma håll. Observera att temperaturen och luftfuktigheten inte minskar med fläktarna. De gör bara att temperaturen och luftfuktigheten känns lägre, ungefär på samma sätt som samma utetemperatur kan kännas varmare eller kallare beroende på hur mycket det blåser ute och hur fuktig luften är. Vi har även provat att öka varvtalet på fläktarna, men det gav inte önskad effekt.

 

Referenserna har tagits både vid projektering av simhallen men det har även gjorts en uppföljning på referensobjekten i närtid. Det kontrollerades först att de verkliga temperaturerna stämmer med projekterade temperaturerna och sedan också att de verkliga och projekterade temperaturerna i simhallen är i nivå med andra moderna/ likvärdiga simhallar.

 

De referenser man använt sig av är:

  1. Järfälla -     28 vatten, 30 luft
  2. Västerås -  28 vatten,  30 luft ( nu 28 vatten, 29 luft, Täby Sim anm)
  3. Varberg -   28 vattnet, 30 luft

 

  1. Fråga från TS: På vilket sätt anser Täby Kommun att avtalad temperatur är gynnsam/lämplig för simidrott eller motionssimning?

Svar från TK: Simhallen har byggts med fokus på allmänheten och kommunens skyldighet vad gäller simundervisning, men samtidigt för att möjliggöra förutsättningar för föreningsidrott. Föreningslivet är otroligt viktigt för Täby kommun, det syns inte minst kring hur många timmar som fördelats till föreningslivet. När Täby kommun har byggt simhallen så har vi tagit

hänsyn till alla målgrupper men där fokus har legat på allmänheten. Vi anser dock att vi har möjliggjort på bästa sätt för föreningslivet att bedriva verksamhet.

 

  1. Fråga från TS: Hur har Täby kommun arbetat för att säkerställa kunskap och förståelse för goda villkor för simidrotten i Täby dvs vad som krävs för att bedriva Täby Sims verksamhet idag?

Svar från TK: Kommunen har verkat för att hitta goda villkor för samtliga målgrupper genom avvägning av temperatur som ska passa för allmänheten, skolverksamhet och föreningsidrott. I projekteringsgruppen så har det funnits konsulter som haft erfarenheter av att bygga simhallar sen tidigare. Vi har även utgått från ”måttboken” för att säkerställa att ytorna blir funktionella. Sedan har ni i föreningslivet spelat en stor roll och där ni även har varit med på många olika möten.